Odpadové hospodářství

MOM 2022 – Odpadové hospodářství

Chytré odpadové hospodářství, biologická recyklace a kompostování či zpracování odpadů vzniklých působením tornáda. To je pouze zlomek zajímavých témat, která čekala zástupce měst a obcí na setkání u kulatého stolu „Moravské obce a města – odpadové hospodářství“. Jedním z hlavních témat bylo  zhodnocení stavu řešení následků tornáda, které postihlo jižní Moravu v červnu 2021, kterou představil Lukáš Dubec, náměstek hejtmana JMK. Starostům moravských měst a obcí byly dále představeny dotační tituly SFŽP, biologická recyklace společnosti Recovera Využití zdrojů nebo projekt chytrého odpadového hospodářství společnosti Vodafone. S tzv. litteringem, tedy novou povinnosti týkající se nákladů na úklid odpadu z vybraných jednorázových plastových ...

Ekologie a její budoucnost 2023

Diskuzní témata Odpadové hospodářství – aktuální stav, dopady nové legislativy do praxe – Ing. Jan Maršák, ředitel Odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR Odpady ve světle nových finančních nástrojů – Ing. Tomáš Prokop, ředitel Odboru odpadového hospodářství, SFŽP ČR Co přinesou digitální technické mapy obcím a jaké jsou jejich povinnosti? – Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka, TopGis, s.r.o. Předcházení vzniku odpadů ve městě Brně – Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru odpadů, Magistrát města Brna Potravinové, oděvní a nábytkové banky – efektivní pomoc a eliminace odpadu První automatická linka na třídění odpadu v ČR – její unikátnost ...

Přejít nahoru