Ekologie a její budoucnost 2024

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Ekologie

Dne 23. ledna 2024 se v Brně uskutečnilo tradiční odborné setkání pro zástupce měst a obcí organizované formou kulatého stolu na téma EKOLOGIE A JEJÍ BUDOUCNOST. Beznadějně plná kapacita sálu a pozornost všech přihlášených účastníků lákala aktuální diskusní témata, která se vedení měst a obcí velmi dotýkají – diskutovalo  se o zavádění digitálních technických map, navrhovaném zálohování PET lahví a plechovek Ministerstvem životního prostředí, udržitelné energetice a v neposlední řade o dotačních titulech jak z pohledu kraje, tak SFŽP ČR.

Diskuzní témata

 • Zálohování PET lahví a plechovek a novinky z legislativy odpadového hospodářství“ | Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel Odboru cirkulární ekonomiky a odpadů, Ministerstvo životního prostředí

 • Nově schválená legislativa lex OZE II v souvislosti s obecními projekty“ | Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky České republiky, Asociace komunitní energetiky

 • Odpad jako komunální příležitost“ | Ing. Lukáš Žaludek, konzultant, Enviweb s.r.o.

 • Zálohování PET lahví z pohledu zpracovatele a odpadové společnosti“ | Ondřej Palan, právník, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 • Na skládku nesmí, k recyklaci nevhodný. Kam s ním? Energetické využití odpadu“ | Mgr. Ing. Igor Laštůvka dipl.ek., MBA, Ph.D., ředitel divize Jihovýchod a Mgr. Petr Špičák, technický ředitel, Recovera Využití zdrojů a.s.

 • Udržitelná energetika“ | Ludmila Vozdecká, vedoucí projektová manažerka pro udržitelnou energetiku, TEDOM energie s.r.o.

 • Příklady dobré praxe – Cesta k ekologizaci Brna“ | Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí, Statutární město Brno

 • Přehled dostupných dotačních titulů“ | Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadového hospodářství, Státní fond životního prostředí

 • Dotační programy v balíčku – Podpora energeticky úsporných opatření v roce 2024“ | Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana JMK, Jihomoravský kraj

   

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Státní fond životního prostředí

 • Odborníci z oblasti životního prostředí

 • Zástupce krajů

 • Starostové a zástupci odborů životního prostředí měst a obcí

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělili záštitu

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Mgr. Petr Hladík

ministr životního prostředí

Lukáš Dubec

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru