MOM 2024 – Odpadové hospodářství

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: MOM – Odpady

13.září 2024 se uskuteční v Brně další konference pro města a obce ze série Odpadové hospodářství. Zcela zásadní bude „nerudovská“ otázka: KAM S ODPADEM PO ROCE 2030? Podle odhadů má být po roce 2030 asi 5 mil. tun komunálního odpadu. Když spočítáme kapacitu současných a právě připravovaných spaloven, kapacita rozhodně stačit nebude. Na programu bude i stále otevřené téma zálohování PET lahví a plechovek a celá řada dalších. Nenechte si ujít :)

Diskuzní témata a přednášky

 • Obce mohou mít problém – kam s odpadem po roce 2030? Podle odhadů má být po roce 2030 asi 5 mil. tun odpadu, kapacita spaloven však rozhodně stačit nebude

 • Likvidace jednorázových obalů – aktuální stav legislativy

 • Zálohování PET lahví a plechovek

 • Bioplynové stanice

 • Oběhové hospodářství a snižování uhlíkové stopy

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Ministerstvo zemědělství ČR

 • Státní fond životního prostředí ČR

 • Zástupci KÚ moravských krajů

 • Zástupci státní správy a samosprávy

 • Česká inspekce životního prostředí

 • Odborníci z oblasti životního prostředí

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělili záštitu

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Lukáš Dubec

1. náměstek hejtmana JMK

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Mediální partneři

Přejít nahoru