MOM 2019 – Financování měst a obcí, odpadové hospodářství

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: MOM – Odpady

Diskuzní témata a přednášky

 • Odpadové hospodářství“ – zpracování problematických odpadů, nové technologie

 • Kalové hospodářství“ – zpracování kalů z čistíren odpadních vod

 • Možnosti financování projektů měst a obcí

 • Ukázky úspěšně realizovaných projektů

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Státní fond životního prostředí ČR

 • Zástupci KÚ Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina

 • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje, správy majetku a další úředníci moravských krajů

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9:00–12:15 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10:30–10:45 Krátká přestávka

 • 12:15 Závěr

 • 12:30 Oběd

Nad akcí udělili záštitu

Mgr. Richard Brabec

místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

JUDr. Bohumil Šimek

hejtman Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru