> Setkání u kulatého stolu

Setkání u kulatého stolu pro 55-65 osob je naší vlajkovou lodí. Tento koncept je pro diskuzi, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe zcela zásadní. Právě proto naše akce pořádáme tímto způsobem a nesmírně nás těší vaše ohlasy. U nás máte možnost probrat vše podstatné se svými kolegy, zástupci ministerstev, krajů, obcí i firem. Zaměřujeme se na všechna důležitá témata, která municipality potřebují – doprava, odpady, dotace, nakládání s vodou, ekologie, zdravotnictví a bezpečnost – tomuto tématu se v poslední době věnujeme z mnoha úhlů. Bezpečnost na úrovni samospráv je širokým tématem a např. kyberbezpečnost nesmírně aktuálním. Bezpečnost je pak pro nás stěžejním tématem i v případě největší celostátní konference pro MP a OP – Celostátní setkání zástupců městských a obecních policií, kterou každoročně pořádáme.

Event Series MOM – Odpady

MOM 2024 – Odpadové hospodářství

Hotel Avanti Brno Střední 61, Brno - Královo pole

13.září 2024 se uskuteční v Brně další konference pro města a obce ze série Odpadové hospodářství. Zcela zásadní bude „nerudovská“ otázka: KAM S ODPADEM PO ROCE 2030? Podle odhadů má být po roce 2030 asi 5 mil. tun komunálního odpadu. Když spočítáme kapacitu současných a právě připravovaných spaloven, kapacita ...

Pro pozvané zdarma

Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví říjen 2024

Hotel Continental Brno Kounicova 680/6, Brno, Česká republika

Dne 24. října 2024 se uskuteční v Brně tradiční odborná konference ve zdravotnictví, tentokrát již jubilejní 20.ročník Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví. Nejdůležitějšími tématy podzimního setkání bude představení aktuální úhradové vyhlášky pro další období, zabezpečení kybernetické bezpečnosti v nemocnicích, ale i využití AI ve zdravotnictví, ...

Pro pozvané zdarma
Přejít nahoru