MOM 2023 – Odpadové hospodářství

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: MOM – Odpady

Dne 8. září 2023 se v Brně uskutečnilo tradiční setkání pro zástupce měst a obcí z moravských krajů „Moravské obce a města – odpadové hospodářství 2023“. Na akci zaznělo jako jedno z aktuálních témat, téma Přípravy legislativy na zálohování PET lahví a plechovek (zálohování již totiž probíhá ve zkušebním provozu v několika vybraných obchodních řetězcích) nebo likvidace jednorázových obalů. Na programu byla samozřejmě i další témata jako gastroodpad, bioplynové stanice, dále reportáž z nové třídící linky v Brně na separaci odpadu, která je v České republice první svého druhu.

Diskuzní témata a přednášky

 • „Jednorázové plasty a zálohování obalů, příprava legislativy a jejich aktuální stav“ | Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí oddělení recyklace a strategie přechodu k cirkulárnímu hospodářství, Ministerstvo životního prostředí

 • „Společnost Tesco a zavedení zálohového systému pro PET lahve“ | Michal Vaňáček, manažer oddělení komunikací a kampaní, Tesco Stores ČR a.s.

 • „Jak přemýšlet o odpadech v kontextu vznikajících plánů odpadového hospodářství?“ | Mgr. Petr Špičák, technický ředitel Recovera Využití zdrojů a.s.,

 • Třídění, separace odpadu, nová třídící linka v Brně, jaké úkoly stojí v oblasti třídění před obcemi| Ing. Iveta Jurenová, obchodní ředitelka, SAKO Brno, a.s.

 • Mimořádná nabídka pro města a obce: Poštovní boxy místo zrušených poboček pošty | Lubomír Vlasák, obchodní ředitel, Conteg, spol. s.r.o.

 • Gastroodpad jako surovina“ | Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics, Energy financial group a.s.

 • Ekonomické řešení odpadů Olomouckého kraje“ | Lukáš Václavík, projektový manager, Odpady Olomouckého kraje, a.s.

 • „Jaká je situace ve vyhazování potravin na sídlištích, co vyhodí do popelnic typická česká domácnost a jaké jsou rozdíly ve městech/vesnicích?“ | doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci, Mendelova univerzita v Brně

 • „Rekultivace zemědělských pozemků v k. ú. Moravská Nová Ves po zpracování tornádových odpadů“ | Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana JMK, Krajský úřad JMK

Účastníci akce

 • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje, správy majetku a ostatní úředníci moravských krajů

 • Odborníci z oblasti životního prostředí

 • Zástupci KÚ moravských krajů

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Státní fond životního prostředí ČR

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělili záštitu

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Petr Hladík

ministr životního prostředí

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

MUDr. Martin Kuba

předseda Rady Asociace krajů ČR

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru