Zpětná vazba je to, co nás posunuje dál. Jsme si vědomi, že jen spokojení účastníci, odborníci i obchodní partneři se vracejí. Proto je pro nás vaše spokojenost tak důležitá. Kladných ohlasů si nesmírně ceníme, jakýkoliv podnět ke zlepšení se snažíme uvést do praxe. Každé setkání je opravdu jedinečné, vždy se tak snažíme o maximálně individuální přístup ke všem zúčastněným stranám.

Za společnost Teplárny Brno jsme se zúčastnili odborné konference na téma Energetické úspory pro města a obce, které je mi díky projektu, kterého jsme jako společnost investorem – ,,Vybudování horkovodu z JE Dukovany do Brna“, velmi blízké. Na konferenci jsme ocenili zejména profesionální přístup a přípravu celé akce a také možnost setkat se a seznámit se všemi odborníky nejen z oboru energetiky. Za společnost Teplárny Brno věříme, že projekt vybudování horkovodu bude přínosem nejen pro město Brno, a proto jsme rádi využili možnost představit jej všem účastníkům této konference.

Města a obce jsou dnes klíčovým partnerem pro celý segment energetiky. Bez nich nezvládneme nutnou dekarbonizaci energetiky a proto je pro nás klíčová komunikace s regionálními a lokálními aktéry. Akce Magnus Regio jsou pro nás hodnotné v tom, že se jich účastní právě komunální politici a úředníci, které potřebujeme oslovit. A je vidět, že obsah, na který jsou od Magnus Regio zvyklí, je vždy na nejvyšší úrovni.

Děkuji společnosti Magnus Regio za možnost účastnit se této úžasné konference v oblasti zdravotnictví. Zároveň to bylo velmi přínosné i v rovině problémů s poskytováním zdravotní péče v ČR a aktuálních témat. Zároveň věřím, že pro přítomné byl velmi zajímavý také příspěvek naší společnosti ohledně řešení infrastruktury a kybernetické bezpečnosti pro nadcházející roky a jak tyto oblasti řešit co možná nejefektivněji.

„Setkání ředitelů nemocnic ukázalo nejen na akutní potřeby zdravotnictví a vzbudilo silnou diskusi, nýbrž nabídlo i možnosti jejich řešení. Ta z nich, jež vyvstávají z oblasti problematiky kyberbezpečnosti, jsou, jak se opětovně ukazuje jednou ze základních priorit (nejen) ve zdravotnictví. Setkání umožnilo nastínit základy řešení daného tématu a přirozeně propojilo účastníky pro další pokračování jednání na dané téma vedoucí k řízené kontrole kritických oblastí kybernetické bezpečnosti. Účast hodnotím za společnost DATRON, a.s. jako přínosnou a těšíme se na pokračování spolupráce.“

Jan Vaisar , Business Development Manager, Datron a.s.

Skvělá a otevřená diskuse na setkání MOM 2023 – Odpadové hospodářstí. Obce a města jsou našimi důležitými partnery, proto na tomto fóru velice rádi otevíráme a diskutujeme aktuální témata z odpadového a oběhového hospodářství.

Jako účastník a zároveň přednášející na akci kulatého stolu Energetické úspory pro města a obce bych rád vyjádřil svůj upřímný obdiv za vynikající organizaci a průběh celé akce. Konference se konala 25. dubna 2023 v pěkných prostorách hotelu Avanti v Brně a byla organizována společností Magnus Regio.

Hlavní témata konference zahrnovala energetické úspory a komunitní energetiku, která přilákala širokou škálu odborníků z různých oblastí. Jsem velmi potěšen možností sdílet své znalosti a zkušenosti s ostatními účastníky a zároveň si poslechnout zkušenosti nejen kolegů z energetiky, ale i od současných či potenciálních zákazníků.

Organizace konference byla bezchybná, což umožnilo hladký průběh celého programu. Panelové diskuse a přednášky byly dobře zorganizovány a poskytovaly účastníkům bohaté množství informací a inspirace. Bylo také skvělé vidět, jak se podařilo organizátorům zajistit přátelskou a otevřenou atmosféru, což podporovalo networking mezi účastníky.

Rád bych poděkoval organizátorům za jejich úsilí a závazek k vytvoření takto výjimečného podnětného prostředí. Tato konference představovala skvělou příležitost pro sdílení nápadů a zkušeností v oblasti energetiky a udržitelnosti a já se těším na další ročník.

Jsem hrdý na to, že jsem mohl být součástí této události a doporučuji ji všem, kdo se zajímají o energetickou a environmentální problematiku. Tato konference byla skutečně inspirující a nezapomenutelným zážitkem.

Na konferenci Magnus Regio jsme našli přesně to cílové publikum, se kterým potřebujeme komunikovat, zástupce měst a obcí. Kvalita prezentací byla vysoká, stejně jako kvalita dotazů ze strany publika.

Rád bych poděkoval Magnus Regio za dokonalou organizaci Setkání ředitelů nemocnic, kterých jsem měl tu čest se zúčastnit v roli přednášejícího zástupce hlavního partnera, společnosti Atos IT Solutions and Services. 

Musím pochválit, jak perfektně byly tyto události provedeny. Magnus Regio na straně jedné připravilo zajímavý program, na straně druhé zajistilo hojnou účast top managementu desítek významných nemocnic z celé ČR. 

Mimo tradiční medicínská témata byl hlavní důraz kladen na kyberbezpečnost ve spojitosti s digitalizací zdravotnictví. Příjemné prostředí hotelu Avanti Brno navodilo skvělou atmosféru. Celkově to byly nezapomenutelné a inspirativní akce. 

Děkuji ředitelce Magnus Regio paní Magdě Slaninové za příležitost být součástí této skvělé řady prestižních setkání odborníků. Bude mi potěšením se zúčastnit podobných událostí i v budoucnu.

Jan Váša, Atos IT Solutions and Service

Vážená paní Hrstková,
tentokrát byla velmi příjemná atmosféra:-) Nikdo z přítomných, až na výjimku předčasně neodcházel…Všechny nesnáze a náročnosti zdravotnictví (nedostatek léků)se dají, jak jsme slyšeli, řešit.
Zajímavé byly i informace o „změně preferencí zaměstnanců“. Podle mého názoru to úzce souvisí s „nedostatkem sester“. Stále se setkávám s tím, že pokud všeobecná sestra chce pracovat „jen tak“ na zkrácený úvazek, tak je to nepřípustné. Domnívám se, že je přínosnější sestra na zkrácený úvazek než žádná sestra.

PhDr. René Hanušová, pověřená osoba Nemocnice Měšice - CIOP, z. s.

„Jednoznačně se jednalo o skvělý a povedený kulatý stůl v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí. Díky za prostor, který jsme s našimi projekty dostali.“
Petr Špičák, technický ředitel Recovera Využití zdrojů a.s. www.recovera.cz
“ Velmi inspirativní, myslím, že zde bylo za celou dobu konání této akce nejvíce zástupců municipalit.“

Letošní ročník konference Bezpečná doprava ukázal rostoucí zájem ze strany starostů o téma bezpečnosti silničního provozu. Ke kvalitě akce přispěla i skladba přednášejících ze státní i soukromé sféry. Akci považuji za perfektně zorganizovanou, se silnou mediální podporou.

Milan Medek, výkonný ředitel Nadace Kooperativy, CSR manažer, Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Dobrý den paní Hrstková,
děkuji za Vaše pozvání na tuto konferenci, osobně jsem maximálně spokojen s úrovní a průběhem Vaších seminářů a konferencí, „není co zlepšovat“ ????.

Ing. Zdeněk Mahovský, Starosta obce Přísnotice