Odpadové hospodářství a hlavně předcházení vzniku odpadu.

Na tom, že nová odpadová legislativa je zcela nezbytná, se shodli snad všichni přítomní. Hlavním cílem nové legislativy je přinést do Česka celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu, nasměrovat další cestu odpadového hospodářství v Česku k oběhovému hospodářství, resp. soustředit se na navracení druhotných surovin do ekonomického procesu.

Video z konference

Tématem akce Ekologie a její budoucnost byly odpady. Na programu byla legislativa, dotace a unikátní projekty

„Ministerstvu životního prostředí se po dlouhých letech diskuzí podařilo na vládě prosadit schválení nového zákona o odpadech a před koncem roku jsme celý balíček odpadové legislativy předložili do poslanecké sněmovny, kde bude probíhat další fáze legislativního procesu,“ řekl Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR.

K financování a dotační podpoře projektů týkajících se odpadového hospodářství promluvil Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadového hospodářství, Státního fondu životního prostředí ČR. „Za posledních 15 let jsme většinu financí směřovali do počátku životního cyklu odpadu – do barevných kontejnerů do sběrných míst a dvorů, do principiálně jednoduchých sběrných linek. Za tuto dobu se tak systém třídění u nás velmi posunul – síť je velmi dobře rozvinutá. Do budoucna chceme investovat do zkvalitňování či do systémů „Zaplať, kolik vyhodíš,“ a především se musíme soustředit na koncovku. Umíme třídit, neumíme recyklovat. Balík 10 mld. bude na další období vyhrazen na tyto projekty. Doufáme, že nám bude nápomocna i nová legislativa.“

Odklon od skládkování a jeho posun. Se zvýšením recyklace souvisí celkový odklon od skládkování a s tím i plnění povinných evropských cílů. Podle nich již v roce 2025 musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to dle Ministerstva životního prostředí daří pouze z 39 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 musí být přitom v tuzemsku recyklováno 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.

Fotogalerie

Souvisejicí akce