Ekologie a její budoucnost 2023

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Ekologie

Diskuzní témata

 • Odpadové hospodářství – aktuální stav, dopady nové legislativy do praxe“ | Ing. Jan Maršák, ředitel Odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Odpady ve světle nových finančních nástrojů“ | Ing. Tomáš Prokop, ředitel Odboru odpadového hospodářství, SFŽP ČR

 • Co přinesou digitální technické mapy obcím a jaké jsou jejich povinnosti?“ | Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka, TopGis, s.r.o.

 • Předcházení vzniku odpadů ve městě Brně“ | Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru odpadů, Magistrát města Brna

 • Potravinové, oděvní a nábytkové banky“ | efektivní pomoc a eliminace odpadu

 • První automatická linka na třídění odpadu v ČR – její unikátnost a benefity při plnění cílů EU v oblasti recyklace“ | Ing. Petr Nezveda, investiční ředitel, SAKO Brno a.s.
 • Evidence výsypů odpadů a vážní systémy v AVE (chytrý svoz odpadů)“ | Zdeněk Bočan, ředitel oddělení využívání odpadů, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 • Energetické projekty v odpadovém hospodářství“ | Mgr. Ing. Igor Laštůvka, dipl. ek., MBA, Ph.D., ředitel divize Jihovýchod a Mgr. Petr Špičák, technický ředitel, Recovera Využití zdrojů a.s.

 • Ekologická likvidace baterií – Kudy má vést cesta recyklace?“

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Zástupce krajů
 • Odborníci z oblasti životního prostředí

 • Starostové a zástupci odborů životního prostředí měst a obcí

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělili záštitu

Ing. Marian Jurečka

místopředseda vlády,ministr práce a sociálních věcí pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

 

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Zdeněk Nekula

ministr zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Lukáš Dubec

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí České Republiky

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru