SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU, KONFERENCE, MORAVSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ, GOLFOVÉ TURNAJE, GALAVEČERY, KAMPANĚ A PR
VYTVÁŘÍME MOST MEZI STÁTNÍM A SOUKROMÝM SEKTOREM

OSOBNÍ SETKÁVÁNÍ JE NEZASTUPITELNÉ JAK V OSOBNÍM, TAK PROFESNÍM ŽIVOTĚ

NEJBLIŽŠÍ AKCE –  AKTUALITY 

Moc se na Vás těšíme a doufáme, že se z prostředí on-line brzy posuneme do roviny osobního setkávání, hned, jak to situace umožní (jako první připravujeme 5.ročník Ekologie a odpadové hospodářství, kde se letos děje spousta změn a akci Celostátní setkání ředitelů nemocnic )
 

Práci Magnus Regio oceňují stovky klientů, čtenářů i účastníků našich akcí

 • První ročník setkání u kulatého stolu, který byl uspořádán vloni ke konci roku, byl velice úspěšný. Již název a tedy i obsah jednání předních odborníků z celé ČR “Bezpečnost jako základní hodnota naší společnosti” lákala k velké účasti. Tehdy vystoupili zástupci Ministerstva vnitra, Policie ČR, Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy, zástupci SMO a mnoho dalších odborníků. Již vloni se ukázalo, že základním styčným bodem je vzájemná komunikace a předávání si zkušeností a řešení problémů cestou aplikace dobrých příkladů a zkušeností.

  V letošním roce sice nabývají slova jako bezpečnost, komunikace, příkladná řešení trochu jiný a důležitý obsah. To je jen potvrzením, že je třeba tuto problematiku řešit a nalézat praktická řešení mezi všemi zúčastněnými. 2. ročník setkání u kulatého stolu k tomu určitě přispěje.

  JUDr. Tomáš Koníček , Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality MV.
 • Bezpečnostní konference konaná 3.12.2020, ze strany společnosti MAGNUS REGIO, s.r.o., je z mého pohledu velmi zajímavou a unikátní platformou, kde se mají možnost potkat a debatovat nejrůznější aktéři zodpovědní za oblast praktické realizace bezpečnostní politiky na všech úrovních a všech regionů ČR. Správa uprchlických zařízení MV je významným aktérem bezpečnostní politiky státu zodpovědná za praktickou aplikaci velké části migrační, azylové a integrační politiky ČR. Pro naší činnost, zejména v oblasti integrační politiky, ale větší části migrační politiky je nezbytné mít příležitost komunikovat se svými partnery napříč republikou a mít možnost se i osobně seznamovat a řešit některé konkrétní výzvy bezpečnostní politiky, kterým čelíme. Právě tato platforma organizovaná společností MAGNUS REGIO k tomuto cíli prakticky přispívá. I z tohoto důvodu se jedná o naprosto unikátní, důležitý a smysluplný projekt přispívající ke zlepšení koordinace bezpečnostní politiky v ČR efektivní formou.

  Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
 • Líbí se mi, že se nebojíte organizovat podobné akce i v době „COVIDOVé“. Toto je myslím velmi důležité, protože výměna zkušeností se nesmí zastavit – to by nás posunulo do stavu letargie.

  Setkání “Chytré město – chytrý občan”, veletrh URBIS SMART CITY FAIR 3. září 2020 v Brně

  Bc. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb, město Třebíč
 • Velmi zajímavá akce hlavně z hlediska „kulatého stolu“, tedy diskuse a příspěvky účastníků. Asi ještě důležitější než příspěvky přednášejících bylo předávání zkušeností a poznatků mezi účastníky.

  Setkání “Chytré město – chytrý občan”, veletrh URBIS 3. září 2020 v Brně

  Ing. Petr Buchta, vedoucí odboru dopravy MěÚ Vyškov
 • …z pohledu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. bylo přizvání k účasti na nové konferenci vítanou příležitostí podívat se na problematiku zajišťování bezpečnosti z trochu jiného úhlu než vlastní činnosti, která má vzhledem k postavení ZZS jako základní složky integrovaného záchranného systému nepochybně také bezpečnostní rozměr. Nikoli neznámým, ale přesto netradičním bylo proto setkání s pohledem převážně zástupců městských policií na problematiku zejména cizineckou a migrační, ale také „běžné“ prevence kriminality. Z plejády diskutovaných témat zasluhuje pozornost především tzv. ochrana měkkých cílů v rámci programů ochrany obyvatelstva, jejíž význam nebývale akcentovala čerstvá událost tragické střelby ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Z našeho pohledu právě ochrana měkkých cílů tvoří pomyslnou korunu, uzel spojující všechna témata ostatní, byť na první pohled příliš nesouvisející. Zde se na prvním místě nabízí souvislost s prezentovanými možnostmi moderních kamerových systémů. Dále lze v další souvislosti s odstupem vyzdvihnout zaznělá upozornění na význam správné komunikace při zajišťování bezpečnosti. Právě komunikace mezi složkami a institucemi, zjišťujícími vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek a občanskou veřejností tvoří pomyslný základ stavu, nazývaného bezpečím v rámci proklamované soudobé demokracie. I na této konferenci proto také zaznělo postesknutí, že nemálo občanů jaksi zapomíná na princip úspěšné demokratické společnosti, kterým je respektování obecných pravidel, včetně adekvátního trestu za jejich porušení. Na tuto rovinu vnímání konferenčních témat se pak vázala například diskuze k problematice integrace cizinců, včetně upozornění na potřebu reálného komplexního posuzování integrační schopnosti společnosti, včetně ekonomického rozměru.Závěrem lze vysoce ocenit výsledek snažení pořadatele i zaštiťujících institucí o založení „kulatého stolu“ či „workshopu“ k řešeným tématům. Je pořádána řada jiných akcí, dotýkajících se řekněme problematiky bezpečnosti v území. Dříve či později však většinou získají podobu akademické výměny názorů. Od proběhlé akce si proto lze po úspěšném startu přát setrvání u otevřenosti využitelné ve vlastní praxi co nejdéle a na této úspěšné budoucnosti se budeme rádi aktivně podílet..

  Setkání Bezpečnost 3.12.2019 Brno

  Ing. Václav Fišer,Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.,oddělení krizové připravenosti
 • ….akci považuji za zdařilou a přínosnou. Bylo dobré, když prezentace byly prokládány krátkými vstupy o technice, kterou jsme si mohli i prakticky „osahat“.Vedení semináře bylo dobře pojato, moderátorka dokázala rozproudit diskuzi. Myslím si, že čas byl vhodně zvolen a dopoledne stačilo na tento typ jednání.Za další přínos považuji udělanou video reportáž…. Setkání Bezpečnost 3.12.2019 Brno

  Mgr. Andrea Pohanová – Krajský úřad Kraje Vysočina,Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 • .. nejdříve bych chtěl poděkovat za pozvání na akce které pořádá Magnus Regio.

  Kulatý stůl dne 17.5. (Sucho, voda, povodně) předčil veškeré moje očekávání svoji vysokou úrovní.Je jen dobře a také velmi záslužné, že se mohou setkávat odborníci se zástupci  komunální sféry a debatovat o problémech se kterými všichni bojujeme.Ještě jednou děkuji za pořádání  takových akcí a těším se na další setkání.

  Pavel Prokop – předseda výboru rozvoje obce Otnice
 • Proběhlá akce byla opakovaně na vysoké úrovni co se týká účastníků, panelistů a skladbou prezentujících jste vystihli aktuální potřebu k diskusi zástupců samosprávy s odbornou veřejností. Časový harmonogram, trvání, bylo co se týká potřeby a našich možností také dostatečné. Děkuji za organizaci a pozvání.

  Ing. Michal Jedlička – náměstek primátora,Statutární město Opava
 • Na setkání Sucho,voda,povodně mne velice zaujala prezentace pana klimatologa z AVČR.Jinak za mě opravdu skvělá a zajímavá akce.

  Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města Ždár nad Sázavou
 • Děkuji za pozvánku na seminář, za možnost účasti, za organizaci a za zaslání materiálů. Seminář byl velmi zajímavý a otevřel i jiné pohledy na možnost řešení problematiky sucha, přestože se s některými z nich neztotožňuji, stojí za úvahu 😊Ať se Vám ve Vaší práci nadále daří!

  Kateřina Ševčíková – starostka obec Podomí
 • Děkuji opět za perfektně připravenou akci Sucho,voda,povodně.Sice jsem od ní čekala i trochu jiné zaměření např. na obl. budování mokřadů, ale i tak to přineslo nové poznatky.Zajímavá pro mě byla prezentace pozemkových úprav.

  Mgr. Eva Drochytková – starostka obce Ochoz u Brna
 • Vaše poslední akce ( ŽP a doprava) mě velmi obohatily a jsem velmi ráda, že jsem byla pozvána. Mám jen pozitivní zkušenosti a děkuji za pozvání.

  Ing.Jaromíra Vítková – senátorka obvodu 49
 • Porada zaměřená na dopravu v KHK a PAK byla přínosná a skvěle zorganizovaná. Dozvěděl jsem se názor a pohled, na některé problematiky, z pohledu druhých stran, s kterými jednáme v rámci našich připravovaných akcí. Některá témata pro mě byly zajímavá jako pro soukromou osobu (zejména bezpečnost v dopravě). Škoda omezeného času, protože si myslím, že témat by bylo více. Také mě mrzela neúčast zástupce Pardubického kraje.

   

  Ing. Karel Kohout – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Dobry den, moc diky, bylo to zajimave a uzitecne setkani.

   

  Mgr. Ing.Radek Čech, Ph.D. – ředitel odboru strategie SŽDC, a.s.
 • Za mě velmi přínosné a obsahově na úrovni.Možná příště nechat více prostoru na diskusi pokud budou starostové připraveni se svými problémy.

  Ing. Josef Šaroun, provozně-technický ředitel, Technické sítě Brno, a.s.
 • Rád bych Vám poděkoval za uspořádání semináře „Světla měst“.  Většina příspěvků přednášejících byla na vysoké odborné úrovni a přitom i poutavá.Z mého pohledu, kdy jsem si potřeboval ujasnit  jaký typ světel po obci instalovat, byl seminář velmi poučný a mohu říci, že mám  „jasno“.

  Pavel Prokop, předseda výboru rozvoje města, Obec Otnice
 • Musím napsat, že se účastním již 25 let různých konferencí a školení a vaše konference pro mne osobně byla jedna z nejzajímavějších, kterých jsem se účastnila. Odborníci na světlo a tmu mne přesvědčili a budu ve své funkci místostarostky “hledat kousek tmy“ a trvat na tom, aby při rekonstrukcích VO a případně budování nových sítí, stejně tak u nasvětlování různých památek a přechodů, trvat na tom, abychom my lidé už neznečišťovali přírodu světelným smogem. Moc děkuji za pořádání konference a kdykoli přijedu znovu, pokud mne pozvete. Pokud bych mohla poprosit o odkazy na prezentace, nebo mi je rovnou zašlete nechávám na vás. Ještě jednou děkuji, bylo to skvěléJ

  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka, Ždár nad Sázavou
 • Akce Bezpečné a chytré školy byla skvělou příležitostí pro zástupce škol a školských zařízení zjistit, jaké aktivity vybrané subjekty v této oblasti realizují, a to včetně Ministerstva vnitra České republiky. Důležitou informací pro zástupce školy a školských zařízení bylo také to, že mohou v budoucnu využít pro zabezpečení škol a školských zařízení také dotační program Ministerstva vnitra ČR pro ochranu měkkých cílů. Akce byla celkově velmi zajímavá a předala zástupcům mnoho užitečných informací.

  Je dobré si uvědomit, že bezpečnost škol jako měkkých cílů nelze zajistit pouze technickými prvky zabezpečení, ale důraz by měl být kladen na vzdělávací akce, cvičení, tvorbu bezpečnostních plánů apod. Ministerstvo vnitra ČR jako gestor ochrany měkkých cílů uvítal akci tohoto rázu. Zároveň děkujeme za možnost se této akce zúčastnit a prezentovat na ní nově vyhlášený dotační program.

   

  Ing. Nikola Micková, vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra ČR
 • Setkání u kulatého stolu bylo velice příjemné, ale hlavně přínosné. Zazněla zde aktuální témata z pohledu více stran a možnost diskuze ke každé problematice byla jistě přínosem pro všechny zúčastněné. Byla bych ráda, kdyby zástupci policie mohli být přítomni i na dalších ročnících tohoto setkání.

  kpt. Mgr. Zdeňka Procházková vrchní komisař (koordinátorka prevence), KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
 • Děkuji za pozvání, velmi oceňuji profesionální a bezproblémovou organizaci celé akce, která se nesla v příjemném duchu všech účastníků. Diskutovala se zajímavá témata a řešily se aktuální problémy z praxe. Věřím, že účastníci z řad zástupců škol odcházeli s cennými podněty jak v budoucnu dále nastavit bezpečnostní pravidla ve svých organizacích. Ještě jednou děkuji za vaše aktivity.

  Mgr. Ondřej Fiala – Scholaservis, právní oddělení
 • Vážená paní Slaninová, chtěli bychom Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za možnost být partnery setkání Moravské obce a města, které proběhlo dne 14.9. 2018 v Brně. Již samotný seznam účastníků sliboval velmi zajímavou diskusi, nicméně průběh setkání překonal všechna naše očekávání. Jsme vděčni za možnost nahlédnout tak zblízka do každodenních starostí představitelů měst a obcí – starostů J – a vidět jejich reakce na prezentace vrcholných státních úředníků z oblasti životního prostředí. Pro mě osobně byl velmi poučný blok o financování pana Vejmělka, to jsou data, ke kterým se běžný člověk jen tak nedostane. Budeme moc rádi, když budeme moci v rámci partnerství figurovat i u 11. ročníku tohoto setkání.

  Zdeněk Bočan, ředitel oddělení využívání odpadů, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 • Odpadové hospodářství je jednou z oblastí, kde je nezbytná intenzivní spolupráce všech přímo či nepřímo zúčastněných, počínaje státní správou, samosprávou, legislativci i dotačními úředníky a v neposlední řadě firmami v oboru. Setkání u jednoho stolu s možností sdělení novinek, postojů. vyslechnutí zpětné vazby s věcnými argumenty, vše doprovázeno otevřenou komunikaci, s mnohdy rozdílnými názory, je nepochybně přínosné pro všechny zúčastněné a jsem rád, že tato setkání probíhají.

  Petr Valdman, ředitel,Státní fond životního prostředí ČR
 • Seminář Moravská města a obce navštívilo mnoho starostek a starostů. Bylo diskutováno nové odpadové hospodářství v ČR měnící se podle evropské legislativy na oběhové hospodářství. Ministerstvo představilo vizi a základní teze zákona o odpadech, povinnosti ČR dosáhnout recyklačních cílů, a i omezení skládkování od roku 2024, jak již ale víme od roku 2014. Několik zástupců obcí pozitivně vnímalo i předpoklad navýšení skládkovacích poplatků, což pozitivně ovlivní tržní odpadové prostředí ve prospěch recyklace.

  Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Chtěl bych poděkovat, že jsem se mohl zúčastnit tohoto velice zajímavého a přínosného setkání ( MOM 2018) jako náhradník za našeho starostu. Pro mne bylo velmi zajímavé vše o odpadech, protože to je v mé gesci na úřadě. Naprosto profesionální přístup všech přednášejících. Speciálně bych vypíchnul Ing. Jaromíra Manharta a Ing. Ivo Minaříka. Ze strany organizátora na jedničku zvládnutá organizace a moderace.

  Lubomír Kanswohl, Majetkový odbor MěÚ Polná
 • Ráda bych poděkovala Magnus Regiu za pozvání a možnost představení akce Baterkománie na setkání u kulatého stolu Moravské obce a města 14.září 2018. Jsme rádi (Krajský úřad Kraje Vysočina a společnost ECOBAT), že nám bylo umožněno prezentovat Baterkománii a případně inspirovat obce a města v Jihomoravském kraji.

  Z pohledu zástupce za Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství byla akce přínosná po stránce představení cílů a termínů balíčku k oběhovému hospodářství. V propojení s prezentací „NEPETUJ“ vybízející k zamyšlení nad zálohováním plastových lahví

  nebo obdivuhodného počínání Města Litoměřice v předcházení vzniku odpadů.

  Celkové propojení předmětu diskuze a účastníků akce bylo zdařilé a přínosné.

  Iveta Křivánková, oddělení rozvoje a podpory životního prostředí odbor životního prostředí a zemědělství, Kraj Vysočina
 • Akce MOM 2018 splnila moje očekávání a rád jsem předal poznatky z Litomyšle. Chci využít především prezentovaných zkušeností na www.mojeodpadky.cz a  akce nepetuj. Jsem osobně rád i za představený plánovaný rozvoj brněnské spalovny. Jsem přesvědčen, že, kromě celkového snížení produkce komunálního odpadu, je to další rozumný směr v odpadovém hospodářství, který by chtělo využívat i naše město. Děkuji organizátorům akce.

   

  Ing. Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního a silničního hopodářství, MěÚ Litomyšl
 • Akce Bezpečná a dopravní infrastruktura v Moravskoslezském kraji dne 7.září 2018byla profesionálně připravena a zorganizována.Oceňuji zejména vyváženost auditoria samosprávy, dotčené státní správy a přiměřenou účast komerčních firem.Dále srozumitelnou moderaci a průběh celé konference, včetně přiměřené délky jednotlivých příspěvků.Pro podporu a věcnost diskuse bych doporučil dopředu oslovit účastníky s dotazy nebo zřídit online chat.Oceňuji závěrečné shrnutí na Vašem webu, včetně sestřihu videozáznamu.

  Erik Feldman, předseda představenstva, VDT technology a.s.
 • Děkuji Vám za pozvání a možnost prezentovat naši společnost SŽDC na setkání „Žijme v bezpečném a chytrém městě či obci“. Jsem rád, že jsme se mohli zapojit do diskuze a slyšet témata, které trápí Olomoucký kraj a jednotlivé obce v regionu střední Moravy a to v širších souvislostech než je jen železniční doprava. Pro nás je velmi přínosné, když se dozvíme co se děje v regionech a jaké jsou potřeby a to jak v dálkové, tak i v regionální dopravě. Můžeme tak lépe reagovat při plánování modernizací a výstavbě železniční infrastruktury. Komunikace s kraji a regiony je pro nás významná i z pohledu příprav železničních staveb a plánování vysokorychlostních tratí, protože úzká spolupráce je nezbytným předpokladem úspěšného rozvoje naší infrastruktury, která by měla přinést kvalitnější služby v oblasti mobility a naplňování potřeb obyvatelstva. Doufám, že i naše informace o připravovaných stavbách a našich záměrech byly přínosné pro účastníky setkaní.

   

   

  Ing. Petr Kolář – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Děkuji za plnohodnotné a příjemně strávené dopoledne. Vše jste měli výborně zorganizované. O problémech v dopravě a bezpečnosti silničního provozu se musí hlavně mluvit, ať je podvědomí, že tyto problémy opravdu jsou a taková setkání jsou nejlepší příležitostí. Budu se těšit na případný další ročník, s pozdravem a přáním pěkného dne

   

   

  kpt. Ing. Marek Sládeček – vrchní komisař KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
 • Děkuji moc za možnost účastnit se takové výborné akce.

   

  Ing. Jana Jiráňová – Centrum investic, rozvoje a inovací
 • ….rád se Vaších akcí zúčastňuji. Většinou mají vysokou úroveň a jsou přínosem pro všechny přítomné.

   

   

  Pavel Prokop
  starosta obce Otnice
 • Akcí pořádaných firmou Magnus Regio se zúčastňuji pravidelně a velmi ráda. Většinou se jedná o palčivé témata, kterými se my starostové dnes a denně musíme zabývat. Při těchto akcích se setkají nejen starostové, kteří řeší problémy přímo “v terénu “, ale také odborníci z různých resortů. V aktivních diskuzích tak získáváme přehled o fungování daných problémů i z druhé strany a většina souvislostí nám pak do sebe pěkně zapadne. Myslím, že toto funguje i zpětně, kdy názory starostů můžou být přínosné i pro odborníky. Děkuji tímto celému týmu firmy Magnus Regio za skvěle zorganizované akce. Vzdělávacích akcí je pro nás starosty v nabídkách od různých firem hodně, ale málokteré se vyznačují tak pohodovou atmosférou s pocitem výborně využitého času a získání informací, které na internetu rozhodně nenajdete. Přeji Magnus Regio ještě hodně úžasných akcí s aktuálními tématy a hodně spokojených účastníků.

  Ing. Olga Dočkalová
  starostka Obce Sudice
 • Kulatý stůl na téma Ekologie a její budoucnot – odpady a předcházeni vzniku odpadu hodnotím hodně vysoko. Byly vzneseny různé odborné názory které ukázaly kam směruje celý proces nakládání s odpady. Kterou cestou se dát a jak řešit třídění a likvidaci odpadů na obci ukáže budoucnost. Debata k tomu velmi přispěla.

  Pavel Prokop
  starosta Otnice
 • Velmi si vážím Vašeho pozvání na Bussiness snídani 26. 1. 2017 v Brně, myšlenku tohoto typu a formátu pracovních setkání považujeme na České inspekci životního prostředí za důležitou součást prevence v ochraně životního prostředí.

  Erik Geuss
  ředitel, Česká inspekce životního prostředí
 • Konference jsem se zúčastnil poprvé za 10 let svého působení na radnici.
  Měla celkově velmi dobrou úroveň, přednášející většinou velmi dobře a srozumitelně
  vystupovali a byli s to odpovídat na dotazy posluchačů.
  Jako starostu města mě však nejvíce oslovila přednáška JUDr. Ondruše, ze které jsem si dovodil, jaká “hrůza”
  se to na obce a města žene.

  JUDr. Miloš Izák
  starosta města Moravská Třebová
 • Za společnost ICZ a.s. děkuji za možnost zúčastnit se konference a prezentovat na téma automatické měřící systémy a agenda správy dopravních přestupků.Konferenci hodnotím jako velmi přínosnou, tematicky a obsahově přehlednou.Především s obsahovou částí jsem byl nad míru spokojen a odnesl jsem si pro svůj obor nové, zásadní informace.Celkové zajištění konference bylo na velmi vysoké úrovni, přičemž konference zůstala lidsky příjemná.Přeji mnoho dalších ročníků a těším se na budoucí spolupráci.

  Reference - bez fota - muž
  Aleš Šantora
  ICZ a.s.

Diskutujte

Setkání u kulatého stolu jsou vlajkovou lodí Magnus Regia. Setkání u kulatého stolu, u kterých prodebatujete vše podstatné se svými kolegy, zástupci ministerstev, krajů, obcí i firem pro Vás chystáme na řadu témat a hned v několika regionech – od Jihomoravského kraje až po Prahu.

Vzdělávejte se

Konference Magnus Regia jsou vyhlášené a náš standard budeme držet a nadále zvyšovat. Skladbě témat věnujeme doslova puntičkářskou pozornost a za odbornou kvalitu našich speakerů dáme ruku do ohně.

Buďte v obraze

Lidé ve vedení státu, obcí a firem jsou hladoví po kvalitních informacích. Dnes více než kdy jindy. V Moravském hospodářství tvrdě pracujeme na tom, abychom jim je dokázali poskytnout. Odměnou jsou nám tisíce starostů, úředníků a manažerů, kteří na našich stránkách hledají svou pravidelnou dávku toho podstatného z businessu a státní správy.

Setkávejte se

Společenské a gala večery společnosti Magnus Regio jsou definicí pojmu “setkání na úrovni”. Ať už hledáte příležitost k networkingu, kulturnímu vyžití nebo jen možnost strávit příjemné a uvolněné chvíle s přáteli, tým Magnus Regia se o Vás postará s nenucenou samozřejmostí. Těšíme se na Vás.

Relaxujte

Pamatujete na scénu z kultovního hororu Osvícení Stanleyho Kubricka, kde pološílený Jack Nicholson stále dokola píše “Samá práce a žádná zábava dělá z Jacka nudného patrona”? To rozhodně nedopustíme! Proto pro Vás každý rok chystáme pověstný golfový turnaj Moravského hospodářství.

Dejte o sobě vědět

Základní marketingová poučka praví, že bez reklamy se stane ta úplně nejhorší věc na světě – nic. Pokud svěříte svou propagaci zkušenému týmu Magnus Regio, tento osud Vás rozhodně nečeká. Vypilujeme Vaše mediální výstupy, postaráme se Vám o grafiku od letáků po informační brožury. Zkrátka Vám poskytneme full servis v oblasti kampaní a PR.

Nejnovější články a videoreportáž z akcí Magnus Regio

Z každé konference a business snídaně Magnus Regio Vám reportéři Moravského hospodářství přinášejí obsáhlou reportáž, a to jak v textové podobě, tak na videu.

NAŠI PARTNEŘI

Background

               Přihlašte se k E-NEWS Moravského hospodářství

A každých čtrnáct dní Vám zašleme výběr toho nejzajímavějšího z našeho zpravodajského portálu.

Poznejte tým Magnus Regio

Magda Slaninová
jednatelka společnosti
 • Jak Vám mohu pomoci

  Pokud hledáte profesionální tým pro oslovení a propojení zástupců státní a veřejné správy a managementu firem, jste na správné adrese.

  Tým Magnus Regia je Vám plně k dispozici jak v přípravách a organizaci profesionálních kulatých stolů a odborných konferencí, tak v návrzích kampaní v tištěných periodicích Moravské hospodářství a Brněnský Metropolitan.

  Tel.: 518 321 576

  E-mail:
  m.slaninova@magnusregio.cz

Kamila Fuchsová
šéfredaktor Moravského hospodářství
 • Jak Vám mohu pomoci

  Jsem zodpovědná za obsah Moravského hospodářství, připravuji reportáže, články a rozhovory.

  Gsm: 732 177 982

  E-mail: k.fuchsova@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Business Department
 • Jak Vám mohu pomoci

      Navrhneme Vám kampaň, která Vám pomůže navázat lepší osobní vztahy s klienty. Jsme zde pro Vás.

  Gsm: 774 112 139

  E-mail: obchod@magnusregio.cz

Jana Hrstková
Vedoucí produkce, marketingová manažerka
 • Jak Vám mohu pomoci

  BUGA1207

  Mám na starosti kompletní organizaci, realizaci a ex post komunikaci jednotlivých akcí a odborných konferencí. Zároveň se na mne můžete obracet v případě registrací nebo jakéhokoli dotazu týkajícího se námi pořádaných akcí.

  Gsm: 725 006 094

  E-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

  BUGA5049 kopie

Bc. Marie Chábová
asistentka společnosti/péče o zákazníky
 • Jak vám mohu pomoci

  Na mne se můžete obracet ve všech záležitostech týkajících se fakturace a platebních transakcí. Rovněž spravuji databázi všech našich čtenářů, odběratelů a distribučních míst. Také spolupracuji na organizaci dalších akcí, které naše společnost připravuje.

  Gsm: 774 010 542

  E-mail:
  asistentka@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

Kontaktujte nás

Adresa

Magnus Regio

Lipová 906/1, 602 00 Brno

Otevírací doba

Po – pá: 8:00 – 17:00

Fakturační údaje:

Magnus Regio s. r. o.

Lipová 906/1
602 00 Brno
IČO: 28346114
DIČ: CZ28346114
OR KS v Brně, odd. C, vložka 62750,
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Brno
číslo účtu: 43-482 553 0207/0100

Datová schránka: jt3jsty

       Aktuálně chystané akce..

…KLIKNĚTE ZDE

       Pokud chcete zjistit víc o našich dalších plánovaných akcích, přečíst si reportáže z našich konferencí nebo se podívat na videa…

…KLIKNĚTE ZDE

Aktuální číslo Moravského hospodářství…

Pokud si jej chcete přečíst, projít si archiv našeho tištěného dvouměsíčníku, navštívit každodenně aktualizovaný informační portál moravskehospodarstvi.cz nebo se přihlásit k odběru čtrnáctidenního E-NEWS…

…KLIKNĚTE ZDE

                                                            Pokud chcete zjistit více o našich společenských akcích…

…KLIKNĚTE ZDE

                 Golfové turnaje  – setkávání, sport, zábava, odpočinek podle Vašeho gusta ….

…KLIKNĚTE ZDE