Životní prostředí

Ekologie a její budoucnost 2019

Diskuzní témata „Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP" (nový zákon o odpadech 2015–2024) „Odpadové hospodářství obcí, motivace občanů k třídění" „Předcházení vzniku odpadu" „Zpracování a nakládání s plasty" „Energetické zpracování odpadů" „Nové technologie zpracování odpadů" „Zpracování kalů z čistíren odpadních vod" „Ukázky úspěšně realizovaných projektů" Účastníci akce Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadového hospodářství, Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Česká inspekce životního prostředí Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrát ...

Reportáž – Světla měst a obcí 2018

Bezpečnost na silnicích a výběr pokut ve světle inflace, změny v přístupu k civilnímu držení zbraní po vypuknutí války na Ukrajině či součinnost bezpečnostních složek v době mimořádných událostí. To byla některá z hlavních diskuzních témat Celostátní odborné konference ředitelů a zástupců městských a obecních policií. Strážníci diskutovali s představiteli Ministerstva vnitra ČR či Kolegia ředitelů městských policií již osmý rok v řadě. Akci pořádala společnost Magnus Regio.

Světla měst a obcí 2018

Světelný smog, osvětlování historických památek nebo bezpečnostní osvětlení přechodů. Právě světlo bylo tématem prvního ročníku Setkání u kulatého stolu s názvem „Světla měst a obcí." Akci v brněnském hotelu Voroněž 4.12. pořádala společnost Magnus Regio. Diskuzní témata a přednášky „Dotační výzvy MŽP na veřejné osvětlení pro obce v CHKO/NP, plnění úkolů vyplývajících z materiálů předložených vládě ke snížení světelného znečištění" „Dotační tituly na veřejné osvětlení MPO ČR (EFEKT, dotační výzva na rekonstrukci veřejného osvětlení spořícího energii a snižujícího světelné znečištění MPO ČR + MŽP ČR)" „Metoda EPC – jiný způsob financování modernizace soustav VO (případová studie Holice, Velký Osek, ...

Doprava a kvalita ovzduší v Brně „Umíme ji ovlivnit?“ 2018

Odborné diskuzní fórum Pořadatel Magistrát města Brna Produkce akce Magnus Regio s.r.o. Nejen silniční doprava, ale také stavební práce a vytápění domácností jsou zásadními zdroji znečištění ovzduší v Brně. O snížení koncentrace polétavého prachu v ovzduší diskutovali účastníci odborného diskuzního fóra, které v pátek 26. října 2018 organizovala v Brně společnost Magnus Regio. U kulatého stolu se sešli zástupci Magistrátu města Brna, který byl také pořadatelem akce, zástupci kraje, městských firem, nezávislí odborníci a zástupci sdružení a neziskových organizací. Program setkání „Ekologie z pohledu Zevo (SAKO Brno, a.s.) a brněnských tepláren" „Ekologický způsob výroby tepla Tepláren ...

By |26. 10. 2018|Categories: |Tags: , , , |Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doprava a kvalita ovzduší v Brně „Umíme ji ovlivnit?“ 2018

MOM /Moravské obce a města 2018

Financování a odpadové hospodářství. To byla hlavní témata 10. ročníku akce „Moravské obce a města," která se konala v pátek 14.9. 2018 v Brně. Setkání u kulatého stolu, na které přijeli diskutovat zástupci měst a obcí se zástupci ministerstev a odborníky v daných tématech, pořádala již tradičně společnost Magnus Regio. Akce se konala za finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje. Diskuzní témata „Financování projektů měst a obcí" „Makroekonomické vyhlídky na další období" „Odpadové hospodářství měst a obcí" „Zpracování plastů" „Energetické zpracování odpadů" „Nové technologie zpracování odpadů" Účastníci akce Ministerstvo financí ČR Ministerstvo životního prostředí ...

Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní 2018

Nedostatek pitné vody. To je problém, který v posledních letech řeší nejen zemědělci, vodohospodáři nebo lesníci. Ministr Životního prostředí ČR Richard Brabec dokonce označil situaci v některých obcích za krizovou. O problému s vodou přijeli do Brna v pátek 18. května 2018 diskutovat zástupci z měst a obcí spolu s odborníky, zástupci ministerstev a vodohospodáři. Setkání u kulatého stolu s názvem „Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní" pořádala společnost Magnus Regio. Diskuzní témata a přednášky „Dotační programy na projekty pro boj se suchem či povodněmi" „Připravované projekty Povodí Moravy a Povodí Odry" „Aktuální technický stav ...

Ekologie a její budoucnost 2018

Nové předpisy, změna zákona o obalech a řada projektů, které mají předcházet vzniku odpadů. Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že letošní rok bude z pohledu odpadového hospodářství přímo turbulentní. Jaké změny můžeme v tomto ohledu v letošním roce očekávat a jak se s nimi vypořádat, zjistili účastníci kulatého stolu na téma „Ekologie a její budoucnost." Akci ve čtvrtek 25. ledna 2018 v Brně pořádala společnost Magnus Regio. Diskuzní témata „Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP (nový zákon o odpadech 2015–2024)" „Odpadové hospodářství obcí, motivace občanů k třídění" „Odvoz odpadu do spalovny versus skládky" „Předcházení vzniku odpadů" ...

Přejít nahoru