Ekologie a její budoucnost 2019

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Ekologie

Diskuzní témata

 • Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP
  (nový zákon o odpadech 2015–2024)

 • Odpadové hospodářství obcí, motivace občanů k třídění

 • Předcházení vzniku odpadu

 • Zpracování a nakládání s plasty“

 • Energetické zpracování odpadů

 • Nové technologie zpracování odpadů

 • Zpracování kalů z čistíren odpadních vod

 • Ukázky úspěšně realizovaných projektů

Účastníci akce

 • Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadového hospodářství, Státní fond životního prostředí ČR

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • Česká inspekce životního prostředí

 • Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje

 • Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrát města Brna

 • Další odborníci z oblasti životního prostředí

 • Zástupci krajů

 • Starostové a zástupci odborů životního prostředí měst a obcí

Program

 •  8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 12.30 příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10:30–10:45 krátká přestávka

 • 12.30 Závěr, oběd

Nad akcí udělali záštitu

Mgr. Richard Brabec

místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

JUDr. Bohumil Šimek

hejtman Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Město Brno

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru