Policie ČR

Zklidňování dopravy pomocí IT technologií

Každý z nás na vlastní kůži pociťuje jak houstne doprava, na silnicích přibývá aut a lepší to rozhodně nebude. S problematikou nárůstu dopravy se dnes potýká každé město i obec. Jaké mají vyhlídky na zklidňování dopravy? Existuje vůbec reálný návod, jak postupovat při zklidňování dopravy? Jaké existují technologie, co je prevence a co už represe? Na tato témata a řadu dalších otázek připravujeme setkání u kulatého stolu pro dopravní inženýry a dopravní inspektoráty spolu se zástupci Policejního prezídia, vedením krajských PČR a dopravních expertů – dne 15. září 2023 v Brně. Diskuzní témata Narůstá a ...

Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městské a obecní policie 2023

Po roce Vás opět zveme do Brna na již 9. ročník největšího celorepublikového  setkání městských a obecních policií. Jako každý rok nabídneme exklusivní program, aktuální  témata i profesionální  řečníky, a také jedinečnou příležitost pro osobní setkání a výměnu zkušeností mezi strážníky. Zájem je tradičně vysoký, rezervujte si prosím termín  včas. Program je průběžně aktualizován. Poslední volná místa v sále, uzávěrka ve středu 4.10.2023, do 10.00 hodin. Nad akcí udělili záštitu Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy Přednášející první náměstek policejního ...

Světla měst a obcí 2018

Světelný smog, osvětlování historických památek nebo bezpečnostní osvětlení přechodů. Právě světlo bylo tématem prvního ročníku Setkání u kulatého stolu s názvem „Světla měst a obcí." Akci v brněnském hotelu Voroněž 4.12. pořádala společnost Magnus Regio. Diskuzní témata a přednášky „Dotační výzvy MŽP na veřejné osvětlení pro obce v CHKO/NP, plnění úkolů vyplývajících z materiálů předložených vládě ke snížení světelného znečištění" „Dotační tituly na veřejné osvětlení MPO ČR (EFEKT, dotační výzva na rekonstrukci veřejného osvětlení spořícího energii a snižujícího světelné znečištění MPO ČR + MŽP ČR)" „Metoda EPC – jiný způsob financování modernizace soustav VO (případová studie Holice, Velký Osek, ...

Přejít nahoru