Ekologie a její budoucnost 2018

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Ekologie

Nové předpisy, změna zákona o obalech a řada projektů, které mají předcházet vzniku odpadů. Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že letošní rok bude z pohledu odpadového hospodářství přímo turbulentní. Jaké změny můžeme v tomto ohledu v letošním roce očekávat a jak se s nimi vypořádat, zjistili účastníci kulatého stolu na téma Ekologie a její budoucnost.“ Akci ve čtvrtek 25. ledna 2018 v Brně pořádala společnost Magnus Regio.

Diskuzní témata

 • Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP (nový zákon o odpadech 2015–2024)

 • Odpadové hospodářství obcí, motivace občanů k třídění

 • Odvoz odpadu do spalovny versus skládky

 • Předcházení vzniku odpadů

 • Kontrola odpadového hospodářství

 • Jak zlepšit ovzduší, příčiny znečištění

 • Nové technologie ve zpracování odpadu

 • Zpracování kalů z čističek

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Zástupce krajů
 • Odborníci z oblasti životního prostředí

 • Starostové a zástupci odborů životního prostředí měst a obcí

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Přejít nahoru