Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní 2018

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: MOM – voda

Nedostatek pitné vody. To je problém, který v posledních letech řeší nejen zemědělci, vodohospodáři nebo lesníci. Ministr Životního prostředí ČR Richard Brabec dokonce označil situaci v některých obcích za krizovou. O problému s vodou přijeli do Brna v pátek 18. května 2018 diskutovat zástupci z měst a obcí spolu s odborníky, zástupci ministerstev a vodohospodáři. Setkání u kulatého stolu s názvem Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní“ pořádala společnost Magnus Regio.

Diskuzní témata a přednášky

 • Dotační programy na projekty pro boj se suchem či povodněmi

 • Připravované projekty Povodí Moravy a Povodí Odry

 • Aktuální technický stav protipovodňových hrází a účinnost protipovodňových opatření v konkrétních situacích

 • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

 • Způsoby zadržení vody v krajině, příklady z praxe

 • Jak správně hospodařit s vodou, její nedostatek jako globální problém

 • Zásobování vodou, její čištění (problém zvaný kaly), problém kontaminace vod

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Ministerstvo zemědělství ČR

 • Státní fond životního prostředí ČR

 • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje,
  správy majetku a další úředníci moravských krajů

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9:00–12:15 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10:30–10:45 Krátká přestávka

 • 12:15 Závěr

 • 12:30 Oběd

Přejít nahoru