Ministerstvo zemědělství

Ekologie a její budoucnost 2019

Diskuzní témata „Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP" (nový zákon o odpadech 2015–2024) „Odpadové hospodářství obcí, motivace občanů k třídění" „Předcházení vzniku odpadu" „Zpracování a nakládání s plasty" „Energetické zpracování odpadů" „Nové technologie zpracování odpadů" „Zpracování kalů z čistíren odpadních vod" „Ukázky úspěšně realizovaných projektů" Účastníci akce Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadového hospodářství, Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Česká inspekce životního prostředí Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrát ...

MOM /Moravské obce a města 2018

Financování a odpadové hospodářství. To byla hlavní témata 10. ročníku akce „Moravské obce a města," která se konala v pátek 14.9. 2018 v Brně. Setkání u kulatého stolu, na které přijeli diskutovat zástupci měst a obcí se zástupci ministerstev a odborníky v daných tématech, pořádala již tradičně společnost Magnus Regio. Akce se konala za finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje. Diskuzní témata „Financování projektů měst a obcí" „Makroekonomické vyhlídky na další období" „Odpadové hospodářství měst a obcí" „Zpracování plastů" „Energetické zpracování odpadů" „Nové technologie zpracování odpadů" Účastníci akce Ministerstvo financí ČR Ministerstvo životního prostředí ...

Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní 2018

Nedostatek pitné vody. To je problém, který v posledních letech řeší nejen zemědělci, vodohospodáři nebo lesníci. Ministr Životního prostředí ČR Richard Brabec dokonce označil situaci v některých obcích za krizovou. O problému s vodou přijeli do Brna v pátek 18. května 2018 diskutovat zástupci z měst a obcí spolu s odborníky, zástupci ministerstev a vodohospodáři. Setkání u kulatého stolu s názvem „Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní" pořádala společnost Magnus Regio. Diskuzní témata a přednášky „Dotační programy na projekty pro boj se suchem či povodněmi" „Připravované projekty Povodí Moravy a Povodí Odry" „Aktuální technický stav ...

Ekologie a její budoucnost 2018

Nové předpisy, změna zákona o obalech a řada projektů, které mají předcházet vzniku odpadů. Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že letošní rok bude z pohledu odpadového hospodářství přímo turbulentní. Jaké změny můžeme v tomto ohledu v letošním roce očekávat a jak se s nimi vypořádat, zjistili účastníci kulatého stolu na téma „Ekologie a její budoucnost." Akci ve čtvrtek 25. ledna 2018 v Brně pořádala společnost Magnus Regio. Diskuzní témata „Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP (nový zákon o odpadech 2015–2024)" „Odpadové hospodářství obcí, motivace občanů k třídění" „Odvoz odpadu do spalovny versus skládky" „Předcházení vzniku odpadů" ...

Přejít nahoru