Energetické úspory pro města a obce/ Energie/ Komunitní energetika 2024

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Diskuzní témata a přednášky

 • Solární energie: příležitost pro obce nejen na střechách“ | Mgr. Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace, spolek

 • Konkrétní problémy při pořizování FVE a možnosti umístění v obci | Aleš Korostenský, MBA, člen dozorčí rady, Solární asociace, spolek

 • „Příprava zón pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie“ ( akcelerační zóny ) | RNDr. Radim Misiaček, koordinátor přípravy akceleračních zón, Ministerstvo životního prostředí

 • „Výstavba horkovodu Dukovany – Brno“ | Ing. Martin Šroubek, ředitel Technického rozvoje a servisu TB a. s., Teplárny Brno, a.s.

 • Prostor pro představení krajských projektů – 4 kraje:  JMK, MSK, OLK a kraj Vysočina

 • Dotační program Energion“ | Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D., odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Jihomoravského kraje

 • Centrum veřejných energetiků – příklad sdílení zkušeností“ | Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, 1. náměstek hejtmana kraje, Moravskoslezský kraj

 • „Olomoucký kraj a energie“ | Ing. Petr Lysek, radní Olomouckého kraje

 • Obnovitelné zdroje energie v kraji Vysočina“ | Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana, Kraj Vysočina

 • Energetické úspory“ | Bc. Radim Hanzel, MSc. MBA, zástupce obchodního ředitele pro obchodní vztahy, Veolia energie ČR, a.s.

 • Komunitní energetika – sdílení energie mezi veřejnými budovami – co funguje – bude to trend úspor?“ | Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky České republiky, Asociace komunitní energetiky

 • „Energetický management pro města a obce“ | Ing. Kateřina Vosičková, referent společné státní správy a samosprávy, energetik, Město Prostějov

 • „Případová studie – Větrný park Vysočina | Mgr.  Ivan Šulc, starosta, Městys Stonařov

 • Komplexní projektové řízení a dotační financování energeticky úsporných projektů“ | Ing. Petr Kolář, jednatel, Plus Projekt, s.r.o.

 • „Komunální a komunitní energetika – možnosti podpory | Ing. Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, Státní fond životního prostředí ČR

 • „Agrovoltaika – příležitost pro české zemědělství i energetiku“ | Ing. Jiří Bím, vedoucí sekce agrovoltaiky, Solární asociace, spolek

Účastníci akce

 • zástupci měst a obcí

 • vedoucí odborů investic, regionálního rozvoje, životního prostředí ve městech
 • zástupci krajů

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
 • 13.30 Oběd

 • Během setkání krátká přestávka

Nad akcí udělili záštitu

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Lukáš Dubec

1. náměstek hejtmana JMK

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Mgr. Petr Hladík

ministr životního prostředí

Ing. Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu

MUDr. Martin Kuba

předseda Rady Asociace krajů ČR

Mediální partneři

Generální partner

Partneři

Přejít nahoru