Téma energií  je stále velmi aktuální, a to nejen pro jednotlivce a firmy ale také pro municipality. Právě pro ně společnost Magnus Regio pořádala 3. ročník odborného diskuzního setkání Energetické úspory pro města a obce. Dílčími tématy byla solární a větrná energie, možnosti umístění fotovoltaiky, energetický management, a také řada zajímavých projektů a jejich příprava, třeba výstavba horkovodu Dukovany – Brno.

Video z konference

 Energetické úspory pro města a obce: Na programu byly možnosti umístění FVE v obci, dotace i větrná energie

Setkání se konalo pod záštitami  Mgr. Petra Hladíka, ministra životního prostředí, JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, Lukáše Dubce, 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí, Ing. Jozefa Síkely, ministra průmyslu a obchodu a MUDr. Martina Kuby, člena Rady Asociace krajů České republiky. Akce se konala za finanční podpory města Brna a Jihomoravského kraje.

Hned v úvodu vystoupil Mgr. Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace, která byla generálním partnerem setkání. Zdůraznil, že obce jsou klíčovým partnerem při jakémkoliv rozvoji, ať už jde o infrastrukturu či právě energetiku. Právě proto je tak důležité, aby se obdobné akce konaly. Dále komentoval současnou situaci z hlediska budování nových zdrojů obnovitelné energie. „V Česku probíhá druhý solární boom. Na rozdíl od prvního se koná zatím především na střechách rodinných domů. Loni jsme postavili přibližně 80 tisíc nových zdrojů s celkovým výkonem 1 Gigawatt. Ve srovnání s předchozími lety jsou to velmi dobrá čísla, stále máme ale co dohánět. Pořád stavíme v přepočtu na obyvatele výrazně méně ve srovnání dalšími státy, třeba s Polskem,“ uvedl Jan Krčmář.

 

Ministerstvo životního prostředí zastupoval RNDr. Radim Misiaček, koordinátor přípravy akceleračních zón. Jeho tématem byla Příprava zón pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, jinak tzv. akcelerační zóny.Aktuálně se finalizuje transpoziční zákon REDIII v gesci MPO s harmonogramem platnosti k 1. 1. 2025. Hlavním cílem směrnice je usnadnit a zrychlit povolování obnovitelných zdrojů,“ informoval Radim Misiaček.

 

 

Další blok témat patřil představení krajských projektů. Prvním představeným krajem byl Jihomoravský. S dotačním programem DP Energion účastníky seznámil Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D. z odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje. Jak uvedl, příjem žádostí je do 28. 6. 2024 s alokovanou částkou celkem 5 mil Kč. Cílem je podpora realizace energeticky úsporných opatření a rozvoj lidských zdrojů v oblasti energetiky. Mezi podporované aktivity patří – příprava projektových koncepcí, energetické audity, činnost energetického manažera, studie proveditelnosti aj.Dále vystoupil Ing. Petr Lysek, radní Olomouckého kraje. „Máme v plánu založit krajskou energetickou agenturu, momentálně řešíme její koncepci, tedy jaká bude přesně náplň její činnosti.

 

 

Jaké jsou konkrétní problémy při pořizování FVE a možnosti umístění v obci? Mezi 5 nejfrekventovanějších patří – nedostatek vhodných ploch, omezení v území a pomalé procesy, nekoncepčnost, solární antipatie, nedostatek finančních zdrojů. O kontextu těchto faktorů hovořil Aleš Korostenský, MBA, člen Solární asociace. Hovořil také o alternativách umístění FVE. „Kupříkladu sportovní areály skýtají nečekaný potenciál, jedním z takových příkladů mohou být fotbalové stadiony – tedy různé přístřešky, či tribuny,“ sdělil Korostenský s tím, že právě hledání netradičních ploch přispívá ke skutečnému budování komunitní energie s návratností investic obce již od 3 let.

 

Zajímavým tématem byla výstavba horkovodu Dukovany – Brno, o kterém hovořil ředitel technického rozvoje Teplárny Brno Ing. Martin Šroubek. Nápad vznikl již v době výstavby jaderné elektrárny, už v roce 1985 se pak dokonce začalo s výstavbou některých prvků. Nyní jsme jej v souvislosti s energetickou krizí restartovali. Cílem je snížení závislosti na zemním plynu spolu se snížením cen energií, v neposlední řadě pak redukce emisí v Brně,“ vysvětlil Martin Šroubek. Aktuálně je tento projekt v procesu dalšího plánování a probíhá příprava podkladů pro realizaci.

 

Obnovitelné zdroje energie v kraji Vysočina byly tématem Mgr. Hany Hajnové, 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina. „Každá krize s sebou nese příležitost, a proto jsme se na energie začali jako kraj dívat jinou optikou,“ uvedla Hana Hajnová s tím, že největší problém je v rámci vyjednávání s distributory elektrické energie o vhodnosti a dostatečnosti dodávek. „Výchova nových odborníků je taktéž jedním z klíčových témat a z toho důvodu zavádíme i nové studijní obory zaměřené na oblast energetiky na středních školách v územní působnosti Vysočiny,“ doplnila Hajnová.

Fotogalerie

Souvisejicí akce