DOPRAVA JMK 2024

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Brněnská metropolitní oblast a klíčové dopravní stavby, novinky týkající se brněnského železničního uzlu, obce v digitálním věku včetně tématu digitálních technických map či kamionová doprava a její vliv na životní úroveň obyvatel. To je výběr z témat, o kterých diskutovali starostové obcí Jihomoravského kraje se zástupci ministerstva dopravy, ředitelství silnic a dálnic a odborných firem. Akci pořádala společnost Magnus Regio, a to pod záštitou Mgr. Martina Kupky, ministra dopravy, JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, a Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje. Akce se konala za finanční podpory statutárního města Brna.

Diskuzní témata a přednášky

 • „Obce v digitálním věku. Co zahrnuje digitalizace technické a dopravní infrastruktury“ | Ing. Roman Nekula, MBA, správní ředitel, Brněnské komunikace a.s

 • „Jaké jsou úkoly pro města a obce v rámci silničního hospodářství“? | Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy

 • „Digitální technická mapa JMK, přínosy a povinnosti pro města a obce“ | Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka, TopGis, s.r.o.

 • „Brněnská metropolitní oblast – klíčové dopravní stavby, které mají být spuštěny do konce roku 2024“ | Ing. Tomáš Vyhlídal, vedoucí úseku výstavby silnic, Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • „Krajské silnice – současný stav a plánované projekty“ | Bc. Roman Hanák, ředitel, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

 • „Koordinace dopravy v JMK“ | Vlasta Jágerová, koordinátor staveb, Statutární město Brno

 • „Kamiony výrazně mění životní úroveň obyvatel“ | Michal Sedlák, technický ředitel, místopředseda představenstva, GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

   

 • „Kamiony výrazně měživotní úroveň obyvatel“ – pohled PČR | plk. Ing. Lubomír Sedlák, zástupce vedouciho OSDP JMK, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

 • „Inteligentní systémy dopravy“ | Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti, KORDIS JMK, a.s.

 • „Možnosti financování infrastruktury měst a obcí ze SFDI (bezbariérové chodníky, cyklostezky a mimoúrovňová křížení“ | Ing. Dana Teichmanová, ředitelka Odboru příspěvků, Státní fond dopravní infrastruktury

 • Zástupci měst a obcí ležících na hlavních dopravních tazích Jihomoravského kraje

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 10.30 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10.30 – 10.45 Krátká přestávka

 • 12.15 Závěr

 • 13.00 Oběd

Nad akcí udělili záštitu

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Mgr. Martin Kupka

ministr dopravy

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru