DOPRAVA JMK 2024

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Diskuzní témata a přednášky

 • Obce JMK v digitálním věku. Co zahrnuje digitalizace technické a dopravní infrastruktury

 • Digitální technická mapa JMK, přínosy a povinnosti pro města a obce

 • Koordinace dopravy v JMK

 • Brněnská metropolitní oblast – klíčové dopravní stavby, které mají být spuštěny do konce roku 2024

 • Krajské silnice – současný stav a plánované projekty

 • Vážení na silnicích, kamionová doprava

 • Možnosti financování infrastruktury měst a obcí ze SFDI (Bezbariérové chodníky, cyklostezky a mimoúrovňová křížení) | Ing. Dana Teichmanová, ředitelka Odboru příspěvků, Státní fond dopravní infrastruktury

Účastníci akce

 • Zástupci měst a obcí ležících na hlavních dopravních tazích Jihomoravského kraje

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 10.30 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10.30 – 10.45 Krátká přestávka

 • 12.15 Závěr

 • 13.00 Oběd

Nad akcí udělali záštitu

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Mediální partneři

Přejít nahoru