Energetické úspory pro města a obce/ Energie/ ESG/ Komunitní energetika 2023

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Energetické úspory

Téma energií a hlavně možnosti úspor zajímají nejen jednotlivce a firmy, ale také municipality. A právě pro města a obce jsme pořádali dne 25.4.2023 další ročník odborného diskuzního setkání u kulatého stolu na téma Energetické úspory pro města a obce.

Zazněla zde např. tato témata – kdy se vyplatí fotovoltaika na veřejné budovy, úspory energií pomocí osvědčené EPC metody, komunitní energetika a její budoucnost nebo dostupné možnosti financování. Součástí programu byly příklady dobré praxe.

Setkání se konalo pod záštitami JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí, Ing. Mariana Jurečky, předchozího ministra životního prostředí, Ing. Jozefa Síkely, ministra průmyslu a obchodu a MUDr. Martina Kuby, člena Rady Asociace krajů České republiky. Akce se konala za finanční podpory města Brna.

Diskuzní témata a přednášky

 • Co dělá JMK na svých veřejných budovách a krajský dotační program Energion | Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana JMK
 • Energetické úspory pro města a obce | Bc. Radim Hanzel, Msc. MBA, manažer útvaru obchodního rozvoje Morava, VEOLIA Česká republika a.s.

 • Co je komunitní energetika a jakou má budoucnost? | Ing. Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP
 • Online vstup ministra životního prostředí ČR | Mgr. Petr Hladík, MŽP
 • Aktuální řešení projektu komunitní energetiky v Novém Lískovci – příklad dobré praxe | Ing. Jana Drápalová, starostka Nový Lískovec
 • Využití umělé inteligence pro komunitní energetiku | Martin Branný, výkonný ředitel a architekt umělé inteligence, SOMI Applications and Services s.r.o.
 • Energetika měst a obcí – možnosti podpory | Ing. Jakub Hrbek, ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, Státní fond životního prostředí ČR
 • Dotační program EFEKT | Ing. Lucie Vacková, manažerka projektu energetických úspor, MPO
 • EPC – řešení pro města a obce | Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb, APES
 • Sběr, přenos a zpracování dat na cestě k nalezení úspor | Martin Luňáček, obchodní manažer pro speciální zakázky a projekty, Vodafone Czech Republic a.s.
 • Kde budovat solární elektrárny, jak z toho mohou těžit města a obce? | Mgr. Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace, spolek

Účastníci akce

 • zástupci měst a obcí

 • vedoucí odborů investic, regionálního rozvoje, životního prostředí ve městech
 • zástupci krajů

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
 • 12.30 Oběd

 • Během setkání krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

Ing. Marian Jurečka

ministr životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu
Ministerstvo obchodu

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí České Republiky

Asociace krajů ČR

Asociace krajů České republiky

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru