eNemocnice: budoucnost zdravotnictví 2023

Načítám Pořádáme

Všechny

Event Series Event Series: eNemocnice

Dne 18.5.2023 proběhl v Brně druhý ročník odborného setkání eNemocnice, které bylo určené pro vedoucí pracovníky a manažery IT – setkání se zúčastnili zástupci 23 českých a moravských nemocnic, představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupci krajů i technologických společností. Téma konference bylo zaměřeno na elektronizaci procesů v nemocnici s využitím standardů GS1.

Diskuzní témata

 • Význam standardů GS1 při elektronizaci zdravotnictví

 • UDI jedinečná identifikace zdravotnických prostředků

 • Standardy elektronického zdravotnictví – Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Sdílení elektronické zdravotnické dokumentace
 • Případová studie z nemocnice v irském Dublinu. Řešení s využitím skenování čárových kódů na operačních sálech, zajištění sledovatelnosti zdravotnických prostředků a využívání standardů GS1 při řízení zásob
 • Standard GDSN a význam kvalitních produktových dat pro digitalizaci zdravotnictví
 • Sdílení zkušenosti z praxe

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, občerstvení

 • BLOK A
  Úvodní slovo – Ing. Pavla Cihlářová GS1 Czech Republic
  Elektronizace ve zdravotnictví
  Ing. Martin Zeman Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Sdílení elektronické zdravotnické dokumentace
  Petr Pavlinec Krajský úřad Kraje Vysočina
  Bezpečnost při poskytování zdravotní péče
  Mgr. L’uboš Doršic Penta hospitals Nemocnica Bory
  Role standardu v NIS
  Ing. Jan Horák Stapro
  Případová studie Dublin Tallaght University Hospital, Irsko
  GS1 GDSN ve zdravotnictví
  Ing. Tomáš Tlučhoř GS1 Czech Republic

 • 10.45 – 11.00 Přestávka

 • BLOK B
  Legislativní povinnosti v oblasti UDI
  Ing. Aleš Martinovský Porta Medica
  Zkušenosti z praxe
  Ing. Martin Tuček Vamed CZ
  Projekty CKTCH s využitím standardů GS1
  Ing. Miloslav Procházka CKTCH, Dimitrij Arm SoPHIS
  UDI je projekt…
  Ing. Jan Příhoda Kodys, Ing. Josef Petráž ICS

 • 12.30 Oběd

Pořadatel

Přejít nahoru