Bezpečná dopravní infrastruktura JMK 2023

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Bezpečná doprava

Dne 9.3.2023 proběhlo v Brně Setkání u kulatého stolu s názvem Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci JMK.“ Mezi hlavní témata patřily klíčové dopravní stavby na území JMK, aktuální dopravní projekty v městě Brně, aktuální projekty ŘSD a SŽ na území Jihomoravského kraje, financování těchto projektů z rozpočtu SFDI, inteligentně řízená doprava a kamerové systémy. Akce se účastnili zástupci měst a obcí ležících na hlavních dopravních tazích spolu se zástupci MD ČR, ŘSD, SŽ, SFDI, PČR JMK a zástupců odborných firem.

Diskuzní témata a přednášky

 • Silnice I/43 (I/73) a D52, železnice, zrušení vodního koridoru DOL (Dunaj Odra Labe), problematika hluku“ | Ing. Marie Soukupová, vedoucí oddělení územního plánu Odboru infrastruktury a ÚP, Ministerstvo dopravy ČR

 • Migrační vlna z pohledu dopravy + připravovaná rekonstrukce D1 v okolí Brna z pohledu PČR,D55/ Bzenec“ | brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA, ředitel KŘP Jihomoravského kraje, PČR

 • Represe není řešení ani cíl!„| Michal Sedlák, místopředseda představenstva, GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

 • Situace na D1, souhrn aktuálního dění“ | Mgr. David Fiala, ředitel a Ing. Tomáš Vyhlídal, vedoucí Úseku výstavby silnic závodu Brno – ŘSD ČR

 • Financování infrastrukturních projektů z rozpočtu SFDI“ | Ing. Milan Dont, Ph.D., ředitel Odboru kanceláře ředitele SFDI

 • Plánované investice SÚS| Bc. Roman Hanák, ředitel SÚS JMK p.o.

 • Rozšíření komunikace regionálních autobusů se systémem IZS a křižovatkami, chytrá komunikace v uzavírkách| Ing. Jiří Horský, ředitel KORDIS JMK, a.s.

 • Moderní a chytrá řešení zvýšení bezpečnosti na železnici“| Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno, SŽ, s.o.

 • Příprava a konání XXVII. SVĚTOVĚHO SILNIČNÍHO KONGRESU 2023″ | Ing. Roman Nekula, správní ředitel B-KOM a.s.

 • Kooperativa za vyšší dopravní bezpečnost – Příklady dobré praxe, jak integrovat úsilí soukromého i veřejného sektoru do vize 0 obětí na silnicích“ | Ing. Milan Gregor, ředitel AGENTURY JIŽNÍ MORAVA, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Účastníci akce

 • Zástupci měst a obcí ležících na hlavních dopravních tazích Jihomoravského kraje

 • Ministerstvo dopravy ČR

 • Policie ČR

 • GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

 • ŘSD ČR

 • SFDI

 • SÚS JMK p.o.

 • KORDIS JMK, a.s.

 • Oblastní ředitelství Brno, SŽ, s.o.

 • B-KOM a.s.

 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 10.30 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10.30 – 10.45 Krátká přestávka

 • 12.15 Závěr

 • 13.00 Oběd

Nad akcí udělali záštitu

Mgr. Martin Kupka

ministr dopravy

Ministerstvo dopravy

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru