Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví únor 2023

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Jak zvládají nemocnice energetickou krizi, aktuální nedostatek léků nebo kyberbezpečnost v nemocnicích. To byla jen část diskusních témat na únorovém setkání ředitelů nemocnic, které pořádala naše společnost Magnus Regio. Ředitelé nemocnic z celé České republiky měli možnost diskutovat s odborníky z Ministerstva zdravotnictví ČR, specialisty z oborových organizací či odborných firem. Akci pořádala v Brně společnost Magnus Regio pod záštitami prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, ministra zdravotnictví, JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Lukáše Kintr, ředitele NÚKIB a Mgr. Aleše Krebse, Ph.D. prezidenta České lékárnické komory.

Diskuzní témata

 • Jak zvládají nemocnice energetickou krizi“ | Ing. Jan Michálek, ředitel Odboru přímo řízených organizací, Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Nedostatek léků – aktuální legislativní změny| Ing. Helena Rögnerová, vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Finanční bilance a vývoj nákladů léčivých přípravků VZP ČR | Mgr. Libuše Dřímalová, vedoucí oddělení lůžkových zdravotnických zařízení, Odbor úhrad zdravotní péče, VZP ČR

 • Interoperabilita ve zdravotnictví“ | Mgr. Ing. Jana Podpěrová, ředitelka sekce zdravotnictví, ICZ a.s.

 • Jak ovlivní nový zákon o kybernetické bezpečnosti sektor zdravotnictví? | Ing. Tomáš Krejčí, 1. náměstek ředitele, NÚKIB

 • Bezpečnost zdravotnické techniky z pohledu kybernetických hrozeb“ | Jan Váša, Cyber Security Sales, BDS CZ&SK, Atos IT Solutions and Services

 • Podpora elektronizace procesů v nemocnici“ | Ing. Lenka Martínková, manažerka sektoru zdravotnictví, GS1 Czech Republic

 • Elektronizace procesů v praxi“ | Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel nemocnice, Nemocnice Havířov

 • Infekční odpady a jejich likvidace“ | Mgr. Petr Špičák, technický ředitel, Recovera Využití zdrojů a.s.

Účastníci

 • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Zástupce krajských úřadů

 • Zástupce SUKL

 • Zástupce UZIS

 • Zástupci zdravotních pojišťoven

 • Zástupci České lékárnické komory

 • Zástupci České asociace sester

 • Zástupci Asociace českých a moravských nemocnic

 • Zástupci Grémia majitelů lékáren

 • Zástupci ČSSZ

 • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 12.30 Program setkání
 • 13.00 Závěr a oběd

 • Během setkání krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky

ing. Lukáš Kintr

ředitel NÚKIB

NÚKIB

Mgr. Aleš Krebs

Česká lékárnická komora

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru