Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví únor 2022

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Dne 24.2.2022 se konal v Brně, v hotelu AVANTI, další ročník „Celostátního setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví“. I přes postupné rozvolňování covidových opatření zdaleka není konec šíření nemoci Covid 19 – jak se s touto situací vypořádávají nemocnice, jak bojují s únavou personálu i vytížeností a plnou kapacitou nemocnic, to byla úvodní témata setkání.  Provázanost na dohánění zdravotní péče jde ruku v ruce s aktuálním stavem stálé hrozby možného vývoje další vlny Covidu. Pozitivní je však zpráva, že pandemie popohnala elektronizaci zdravotnictví, eRecepty i eNeschopenky.

Diskuzní témata

 • Strategie dohánění odložené péče nemocnic (MZ ČR)

 • Perspektiva pro rok 2022 – co je možné, co je priorita?

 • Ekonomické motivace – je nějaká péče, u které není dohánění pro nemocnici výhodné?

 • Klíčové projekty E-Health v Národním plánu obnovy (MZ ČR)

 • Elektronizace a digitalizace zdravotnictví a jejich aktuální výzvy – KLINICKÝ PORTÁL (ICZ)

 • Kybernetická (ne)bezpečnost (ne) IT systémov v nemocnicích (SOITRON)“

 • Aktuální data o dopadu epidemie COVID-19 na nemocniční péči v krajích ČR: nevyhnutelné důsledky pro další období (UZIS)

 • Aktuální čekací doby na operace

 • Kapacity nemocnic – co je úzké hrdlo?

 • Možnosti ambulantní/jednodenní alternativy – co jim brání?

 • Automatická identifikace a sběr dat podporují efektivní procesy v nemocnici (GS1)

 • Infekční odpady a jejich odstraňování (SUEZ)

 • Investice do nemocnic

Účastníci

 • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Zástupce krajských úřadů

 • Zástupce SUKL

 • Zástupce UZIS

 • Zástupci zdravotních pojišťoven

 • Zástupci České lékárnické komory

 • Zástupci České asociace sester

 • Zástupci Asociace českých a moravských nemocnic

 • Zástupci Grémia majitelů lékáren

 • Zástupci ČSSZ

 • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Určeno pro

 • zástupce měst a obcí
 • vedoucí odborů investic, regionálního rozvoje, životního prostředí ve městech
 • zástupce krajů

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí, zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
 • 13.00 Závěr a oběd formou teplého rautu

 • Během setkání krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru