Bezpečná dopravní infrastruktura JMK 2022

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Bezpečná doprava

Strategie a priority dopravní infrastruktury, také klíčové dopravní stavby na území JMK či stav silnic druhé a třetí třídy či smart technologie v dopravě a jejich vliv na bezpečnost. Nejen o těchto tématech diskutovali dne 17.3.2022 na 12. ročníku Setkání u kulatého stolu „Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci v JMK“ zástupci MD, SFDI, ŘSD, SŽ, dopravního inspektorátu PČR JMK spolu se zástupci obcí a měst ležících na hlavních dopravních tazích a zástupci odborných firem. Setkání se konalo za podpory statutárního města Brna. Odborníci se shodli, že pro bezpečnost na silnicích je klíčová prevence.

Diskuzní témata

 • Zdravice primátorky Statutárního města Brna“ | JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

 • Bezpečná dopravní infrastruktura v Jihomoravském kraji, její aktuální stav a rozvoj

 • Strategie a priority sektoru dopravy ČR a dopravní infrastruktura JMK“ | Ing. Miloš Rydval, ministerský rada, Odbor strategie, oddělení dopravních analýz Ministerstvo dopravy ČR

 • Nejpalčivější otázky v rámci dopravy na území JMK – VMO, S43 (I/73), D52, I/53 a další projekty“ | Ing. Tomáš Vyhlídal, vedoucí Úseku výstavby silnic závodu Brno – ŘSD ČR

 • Financování infrastruktury z rozpočtu SFDI“ | Ing. Milan Dont, Ph.D., ředitel Odboru kanceláře ředitele SFDI

 • Klíčové dopravní stavby na území JMK za Jihomoravský kraj“ | Bc. Roman Hanák, ředitel SÚS JMK, Ing. Rostislav Snovický, vedoucí odboru dopravy, Krajský úřad JMK

 • Aktuální dopravní projekty v městě Brně (B-KOM a.s., Magistrát města Brna)

 • Rozvoj ITS a C-ITS v Brněnské metropolitní oblasti“ | Ing. Roman Nekula, MBA, správní ředitel, Brněnské komunikace a.s.

 • Bezpečnost na silnicích JMK, alternativní doprava

 • D2 – opatření v dopravě ve vztahu k mimořádným událostem, digitalizace a telematika v souvislosti s řešením silničního provozu“ | brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA, ředitel, PČR, KŘP Jihomoravského kraje

 • Aktuální vývoj nehodovosti v Jmk, dále nové kompetence Policie ČR a rizika sdílených ekonomik tj. elektrokoloběžky, elektrokola a samovyvažovací zařízení, využívána ve městech“ | plk. Ing. Jindřich Rybka, vedoucí Odboru služby dopravní policie, PČR, KŘP Jihomoravského kraje

 • Bezpečnost silničního provozu ve vztahu k dopravní infrastruktuře“ | Ing. Pavel Havránek, ředitel divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 • Alternativní doprava měst, cyklodoprava

 • Podpora cyklodopravy v JMK“ | Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje, Krajský úřad JMK

 • Technologie usnadňující život občana a podporující jeho bezpečnost“

 • SMART technologie jako opatření proti pirátům silnic s cílem zklidnění dopravy“ | Michal Sedlák, místopředseda představenstva, GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

 • Zásadní inovace v měření úsekové rychlosti“ | Ing. Vít Široký, zástupce obchodního ředitele, CAMEA spol. s.r.o.

 • Případové studie

 • Absence obchvatu Znojma a negativní dopad na okolní obce“| Marcela Mašejová, starostka Kuchařovic a Pavel Teleki, starosta Suchohrdel
 • Cyklostezka Čebín – Drásov“ | Tomáš Kříž, starosta Čebína
 • Cyklostezky Mikroregionu Ivančicko“ | Ing. Svatopluk Staněk, místostarosta Oslavan

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 10.30 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10.30 – 10.45 Krátká přestávka

 • 12.15 Závěr

 • 13.00 Oběd

Nad akcí udělali záštitu

Ing. Lenka Hlubučková

náměstkyně ministra dopravy

Ministerstvo dopravy

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru