Ekologie a její budoucnost 2022

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Ekologie

Přijetí nové odpadové legislativy a její dopady v praxi spolu s předcházením vzniku odpadu – to byla nosná témata na dalším ročníku Setkání u kulatého stolu „EKOLOGIE A JEJÍ BUDOUCNOST“, která se konala dne 27.1.2022 v Brně.

Zazněly zde i úspěšně realizované projekty z měst a obcí včetně možností jejich financování, kompostování a podpora bioplynových stanic. To vše v jednom dopoledni pro více jak 60 zástupců měst a obcí moravských krajů.

Diskuzní témata

 • Nová odpadová legislativa, nový Operační program Životní prostředí a nová data o odpadech“ | Ing. Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Odpady ve světle nových finančních nástrojů – Modernizační fond, OPŽP 2021 + Národní plán obnovy | Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

 • Ekologie v našem životě“

 • Odpadové hospodářství – zpracování a nakládání s odpady, nové technologie a postupy“

 • Kalové hospodářství a čističky odpadních vod – Řešení zpracování (hygienizace) kalů z ČOV v malých obcích“

 • Možnosti financování projektů měst a obcí“

 • Ukázky úspěšně realizovaných projektů“

 • Odpadové hospodářství obcí, motivace občanů k třídění“

 • Předcházení vzniku odpadu“

 • Zpracování a nakládání s plasty“

 • Energetické zpracování odpadů“

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Zástupce krajů
 • Odborníci z oblasti životního prostředí

 • Starostové a zástupci odborů životního prostředí měst a obcí

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

Ing. Bc. Anna Hubáčková

ministryně životního prostředí

 

Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru