Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městské a obecní policie 2022

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

V letošním roce 2022 slaví většina obecních a městských policií výročí 30 let, dochází k obnově municipálních policií či ke vzniku nových policií. Témata „Celostátního setkání ředitelů a zástupců městských a obecních policií“ se týkala bezpečnosti na silnicích a výběru pokut ve světle inflace, změn v přístupu k civilnímu držení zbraní po vypuknutí války na Ukrajině či součinnosti bezpečnostních složek v době mimořádných událostí. Strážníci diskutovali s představiteli Ministerstva vnitra ČR, Kolegiem ředitelů městských policií, HZS, Policejního prezídia, PČR JMK a odborných firem již osmý rok v řadě. Konferenci pořádala společnost Magnus Regio za dotační podpory statutárního města Brna a pod záštitou JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, Mgr. Bc. Víta Rakušana, ministra vnitra České republiky, genmjr. Mgr. Martina Vondráška, policejního prezidenta, Policejního prezidia České republiky, Mgr. Omara Teriakiho, nejvyššího policejního rady, předsedy Kolegia ředitelů městských policií a Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje.

Přednášky – program

 • Změny v přístupu k civilnímu držení zbraní po vypuknutí války na Ukrajině| Mgr. Milena Bačkovská, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, odbor bezpečnostní politiky MV ČR

 • Geneze vývoje městských a obecních policií v průběhu 30 let| Mgr. Omar Teriaki, nejvyšší policejní rada, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy, ředitel MP Přerov

 • Spolupráce s obecními policiemi v rámci integrovaného záchranného systému a problematika příjmu tísňové komunikace“ | plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D, náměstek GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení, HZS ČR

 • Činnost Policie ČR při zajišťování veřejného pořádku na hromadných akcích“ | genmjr. Ing. Tomáš Lerch, první náměstek policejního prezidenta, PP ČR

 • Význam mezinárodní policejní spolupráce z funkce víceprezidentky Interpolu pro Evropu“ | plk. Mgr. Bc. Šárka Havránková, MBA, ředitelka, Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci PP ČR

 • Spolupráce obcí a neziskových organizací při zvládání mimořádných událostí včetně nových zkušeností s činností Regionálních dobrovolnických center“ | Mgr. Nataša Diatková, odbor prevence kriminality, preventivních činností a dobrovolnictví, Ministerstvo vnitra ČR

 • Součinnost bezpečnostních složek, především s IZS v době mimořádných událostí /aktuální situace- migrační vlny“ | brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA, PČR, ředitel KŘP JMK
 • Důležitost formy vyjednávání při mimořádných situacích“ | plk. Mgr. Bc. Šárka Havránková, MBA, ředitelka, Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci PP ČR
 • Využívání kamerových, dopravních a jiných bezpečnostních systémů“
 • Komunikace s řidičem – cesta pro zklidnění dopravy s vysokou účinností, která postupně nahrazuje úsekové měření rychlosti“ | Michal Sedlák, místopředseda představenstva, GEMOS dopravní systémy a.s.

 • Zvýšení bezpečnosti na silnicích“ | Ing. Vít Široký, zástupce obchodního ředitele, CAMEA Technology, a.s.

 • Praktické řešení pro řízení problematiky ochrany osobních údajů GDPR v organizaci veřejná/státní správa, obecní a městské policie“ | Roman Václav, LLM, MBA, ATS TELCOM PRAHA, a.s.

 • Elektronizace MP a využívání pokročilých technologií“
 • Inteligentní technologie a video analýza v MKDS a jejich využití pro prevenci kriminality“ | Bc. Dalibor Smažinka, MBA, key account manager, Axis Communications s.r.o.

 • Drony v práci strážníků, jejich využití a ochrana proti nim“

Konference je určena pro

 • všechny zástupce městské a obecní policie ze všech krajů ČR.

Nad akcí udělili záštitu

Mgr. Bc. Vít Rakušan

ministr vnitra

Ministerstvo vnitra

genmjr. Mgr. Martin Vondrášek

policejní prezident, Policejní prezidium České republiky

Policie ČR

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Mgr. Omar Teriaki

nejvyšší pol.rada, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl.m. Prahy, ředitel MP Přerov

Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hl.m. Prahy

Generální partner

Partner

Mediální partneři

Přejít nahoru