Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městské a obecní policie 2022

Načítám Pořádáme

Všechny

V letošním roce 2022 slaví většina obecních a městských policií výročí 30 let, kdy dochází buď k obnově municipálních policií či ke vzniku nových policií. A co je stále trápí? Jedním z témat byla např.  bezpečnost na silnicích a výběr pokut ve světle inflace, změny v přístupu k civilnímu držení zbraní po vypuknutí války na Ukrajině či součinnost bezpečnostních složek v době mimořádných událostí. To byla některá z hlavních diskuzních témat odborné konference „Celostátního setkání ředitelů a zástupců městských a obecních policií“. Strážníci diskutovali s představiteli Ministerstva vnitra ČR, Kolegia ředitelů městských policií, HZS, Policejního prezídia, PČR JMK a odborných firem již osmý rok v řadě.

Již 8. ročník konference pořádala společnost Magnus Regio za dotační podpory statutárního města Brna a pod záštitou JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, dále Mgr. Bc. Víta Rakušana, ministra vnitra České republiky, genmjr. Mgr. Martina Vondráška, policejního prezidenta, Policejního prezidia České republiky, Mgr. Omara Teriakiho, nejvyššího policejního rady, předsedy Kolegia ředitelů městských policií a Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje.

Přednášky – program

 • Změny v přístupu k civilnímu držení zbraní po vypuknutí války na Ukrajině – Mgr. Milena Bačkovská, vedoucí oddělení vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, odbor bezpečnostní politiky MV ČR

 • Geneze vývoje městských a obecních policií v průběhu 30 let – Mgr. Omar Teriaki, nejvyšší policejní rada, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl.m. Prahy, ředitel MP Přerov

 • Spolupráce s obecními policiemi v rámci integrovaného záchranného systému a problematika příjmu tísňové komunikace– plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení, HZS ČR

 • Činnost Policie ČR při zajišťování veřejného pořádku na hromadných akcích – genmjr. Ing. Tomáš Lerch, první náměstek policejního prezidenta, PP ČR

 • Význam mezinárodní policejní spolupráce z funkce víceprezidentky Interpolu pro Evropu – plk. Mgr. Bc. Šárka Havránková, MBA, ředitelka, Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, PP ČR

 • Spolupráce obcí a neziskových organizací při zvládání mimořádných událostí včetně nových zkušeností s činností Regionálních dobrovolnických center – Mgr. Nataša Diatková, odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR, oddělení preventivních činností a dobrovolnictví

 • Součinnost bezpečnostních složek, především s IZS v době mimořádných událostí /atuelní situace- migrační vlny – brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA ,PČR, ředitel KŘP JMK
 • Důležitost formy vyjednávání při mimořádných situacích – plk. Mgr. Bc. Šárka Havránková, MBA, ředitelka, Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, PP ČR
 • Využívání kamerových, dopravních a jiných bezpečnostních systémů
 • Komunikace s řidičem – cesta pro zklidnění dopravy s vysokou účinností, která postupně nahrazuje úsekové měření rychlosti – GEMOS dopravní systémy a.s. – Michal Sedlák, místopředseda představenstva

 • Zvýšení bezpečnosti na silnicích – CAMEA Technology, a.s. Ing. Vít Široký, zástupce obchodního ředitele

 • Praktické řešení pro řízení problematiky ochrany osobních údaju / gdpr v organizaci Veřejná/státní správa, obecní a městské policie – ATS TELCOM PRAHA, a.s. – Roman Václav, LLM, MBA, ISIT Slovakia, s.r.o.

 • Elektronizace MP a využívání pokročilých technologií
 • Inteligentní technologie a video analýza v MKDS a jejich využití pro prevenci kriminality – Axis Communications s.r.o. – Bc. Dalibor Smažinka, MBA,

 • Drony v práci strážníků, jejich využití a ochrana proti nim

Konference je určena pro

 • všechny zástupce městské a obecní policie ze všech krajů ČR.

Nad akcí udělili záštitu

Mgr. Bc. Vít Rakušan

ministr vnitra

Ministerstvo vnitra

genmjr. Mgr. Martin Vondrášek

policejní prezident, Policejní prezidium České republiky

Policie ČR

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Mgr. Omar Teriaki

nejvyšší pol.rada, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl.m. Prahy, ředitel MP Přerov

Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hl.m. Prahy

Generální partner

Partner

Mediální partneři

Přejít nahoru