Bezpečnost na silnicích a výběr pokut ve světle inflace, změny v přístupu k civilnímu držení zbraní po vypuknutí války na Ukrajině či součinnost bezpečnostních složek v době mimořádných událostí.

To byla některá z hlavních diskuzních témat Celostátní odborné konference ředitelů a zástupců městských a obecních policií. Strážníci diskutovali s představiteli Ministerstva vnitra ČR či Kolegia ředitelů městských policií již osmý rok v řadě. Akci pořádala společnost Magnus Regio.

Video z konference

Bezpečnost na silnicích a výběr pokut ve světle inflace, změny v přístupu k civilnímu držení zbraní po vypuknutí války na Ukrajině či součinnost bezpečnostních složek v době mimořádných událostí.

Letos většina obecních a městských policií slaví výročí 30 let, kdy došlo buď k obnově municipálních policií či jejich vzniku. U této příležitosti vystoupil se svým příspěvkem Mgr. Omar Teriaki, nejvyšší policejní rada, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy a současně ředitel Městské policie Přerov. „Za svou novodobou existenci si strážníci prošli dobrým i zlým. Ani jim se nevyhnuly různé kauzy a excesy, avšak ze všech vyšli silnější a sebevědomější. Byly nastaveny kontrolní mechanismy a výcvikové metody, aby se minimalizovalo to špatné a maximalizovalo to dobré,“ uvedl Teriaki.

Mgr. Omar Teriaki, nejvyšší policejní rada, zdůraznil důležitost setkání z důvodu decentralizace jednotlivých sborů MP a OP.

Omar Teriaki dále uvedl, že byla zřízena oddělení prevence, které každoročně šíří preventivní osvětu nejen mezi tisíce a tisíce dětí – školáků i studentů, ale také seniorů. „Městské policie také začaly ve velkém zřizovat městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS), které jsou nezastupitelným technologickým pomocníkem nejen v rámci své důkazní hodnoty v rámci přestupkového či trestního řízení, ale mají nedocenitelnou funkci taktického charakteru pro přímý výkon. V posledních 10 letech se díky technologii podařilo provázat MKDS i na Policii ČR, což bylo zásadní pro zvýšení efektivity boje s protiprávním jednáním,“ dodal Omar Teriaki ke zhodnocení uplynulých 30 let činnosti městských a obecních policií.

Magda Slaninová, ředitelka Magnus Regio, pořádající společnosti

Komunikace s řidičem jako cesta pro zklidnění dopravy s vysokou účinností, která postupně nahrazuje úsekové měření rychlosti, byla tématem pro Michala Sedláka, místopředseda představenstva, GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a. s., která byla současně generálním partnerem konference. „Musíme si položit otázku, co je vlastně cílem efektivního zklidnění dopravy. Podle nás to není množství přestupků, i když to znamená finance do městské kasy. Musíme si uvědomit, že s množstvím přestupků dochází k přetěžování odborů dopravy, nastává nelehká doba, kdy pokutovaný může stát před volbou, zda zaplatí pokutu či kupříkladu enormně navýšené výdaje za energie. Už v době velké hospodářské krize významně poklesla účinnost výběru pokut. Efektivní systém tedy funguje tak, že zamezí vzniku samotného přestupku,“ upozornil Michal Sedlák.

Michal Sedlák, místopředseda představenstva, GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a. s.

Zvýšení bezpečnosti na silnicích bylo tématem i pro Ing. Víta Širokého, zástupce obchodního ředitele ze společnosti CAMEA Technology, a. s., která byla partnerem konference. Stejně tak firma Axis Communications s.r.o. Vystoupil zde Bc. Dalibor Smažinka, MBA, manažer pro koncové uživatele, s prezentací Inteligentní technologie a video analýza v MKDS a jejich využití pro prevenci kriminality. „Co jsou to vlastně inteligentní bezpečnostní technologie? Díky automatizaci přináší zvýšení efektivity bezpečnosti a přispívají k přechodu z reaktivního na proaktivní přístup v bezpečnosti a tím přispívají k prevenci,“ uvedl.

Ing. Leoš Tržil, MBA, ředitel, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, PČR promluvil k vývoji nelegální migrace na území České republiky, která se právě potýká s náporem syrských uprchlíků. „Vláda vlivem výrazného nárůstu tranzitní migrace dočasně znovu zavedla ochranu vnitřních hranic České republiky,“ podotkl Leoš Tržil. Uvedl také specifika nelegální migrace. „Česká republiky je tranzitní, není cílovou zemí. Jsou využívány všechny typy druhů dopravy, převaděči jsou různých národností, Nelegálním migranty jsou především mladí muži. ženy a děti výjimečně.

Dalšími přednášejícími pak byli například Jaroslav Řešátko, předseda sekce pro bezpilotní a robotické prostředky, AOBP a jednatel, TELINK, spol. s r. o. „Drony se velmi osvědčily při krizové situaci při požáru v Hřensku, kdy jsme díky nim mohli detekovat jinak těžko detekovatelná ložiska požáru,“ dodal Jaroslav Řešátko.

Konference se konala za dotační podpory statutárního města Brna a pod záštitou JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, dále Mgr. Bc. Víta Rakušana, ministra vnitra České republiky, genmjr. Mgr. Martina Vondrášek, policejního prezidenta, Policejní prezidium České republiky, Mgr. Omara Teriaki, nejvyššího policejního rady, předsedy Kolegia ředitelů městských policií a Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje.

Fotogalerie

Souvisejicí akce