FOOD SECURITY | (Ne)hrozí nám nedostatek potravin?

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Potravinová bezpečnost

Hrozí nám nedostatek potravin? Dokážeme zajistit jejich dostatek? A současně eliminovat potravinový odpad? A proč až třetina vyprodukovaných potravin u nás končí nevyužita?

Na setkání u kulatého stolu na téma „FOOD SECURITY“ dne 27.9.2022 přijeli do Brna diskutovat zástupci ministerstev, obchodních řetězců, potravinových bank, neziskových organizací i odborných firem.

Diskuze ukázala, že boj proti plýtvání s potravinami vyžaduje komplexní řešení a podílet se na něm musí řada sektorů – stát, neziskové organizace a potravinové banky, inovativní firmy, obchodní řetězce i akademická sféra, a právě diskuze všech stran může urychlit dosažení cíle, a tím je ideálně nulový potravinový odpad.

Akce se konala pod záštitou ministryně životního prostředí Ing. Anny Hubáčkové, primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, senátora Mgr. Jiřího Duška a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Lukáše Dubce.

Diskuzní témata

 • Hrozí nedostatek potravin?

 • Potravinová krize – a co dál?

 • Dokážeme zajistit dostatek potravin?

 • Zásoby potravin v případě krize

 • Potravinová soběstačnost – současnost, výhled

 • Úloha státu v dané problematice, legislativní iniciativa, potravinová pomoc jako nová sociální služba?

 • Food Waste – co s neprodanými potravinami

 • Úloha akademického sektoru v problematice Food Waste

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR

 • Česká federace potravinových bank

 • Státní správa hmotných rezerv, Svaz obchodu a cestovního ruchu

 • Výrobci lokálních potravin, potravinové řetězce

 • Zástupci producentů a velkých výrobců

 • Akademický sektor (Mendelova univerzita a další…)

 • Výdejna potravin na Cejlu – příklad dobré praxe

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

Ing. Bc. Anna Hubáčková

ministryně životního prostředí

 

Ministerstvo životního prostředí

Mgr.Jiří Dušek,Ph.D.

senátor Parlamentu České republiky

Senát ČR

Lukáš Dubec

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Generální partner

Mediální partneři

Přejít nahoru