Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví říjen 2022

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Úhradová vyhláška pro rok 2023 a zavedení jednodenní lůžkové péče, kyberbezpečnost, standardy UDI či problematika infekčních odpadů – to byla nejdůležitější diskusní témata na 16. ročníku „Celostátního setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví,“ které se konalo dne 25.10.2022 v Brně.

Představitelé nemocnic měli možnost diskutovat s odborníky z Ministerstva zdravotnictví, ÚZIS, zdravotních pojišťoven, České lékařské komory, České lékárenské komory nebo Asociace sester a specialisty z odborných firem.

Úhradová vyhláška je vždy nosným tématem podzimního setkání, ale aktuální a tolik potřebné téma kyberbezpečnosti ovládla celou druhou část setkání. Téma kyberbezpečnosti otevřel ředitel NÚKIB Ing. Lukáš Kintr spolu s generálním partnerem ATOS.

Diskuzní témata

 • Úhrady pro rok 2023″ | Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Finanční bilance a úhradová vyhláška roku 2023“ | Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel Odboru úhrad zdravotní péče, VZP ČR

 • | Mgr. Aleš Krebs, PhD., prezident České lékárnické komory, Česká lékárnická komora

 • Jedinečná identifikace zdravotnických prostředků UDI, její implementace a využití v praxi“ | Ing. Lenka Martínková, manažerka
  sektoru zdravotnictví, GS1 Czech Republic

 • Infekční odpady a jejich likvidace“ | Mgr. Petr Špičák, technický ředitel, Recovera Využití zdrojů a.s.

 • Aktuality z dat Národního zdravotnického informačního systému“ | RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., vedoucí analytického týmu DRG Restart, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

 • Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví“ | Ing. Lukáš Kintr, ředitel, NÚKIB

 • Atos IT Solutions and Services, s.r.o. – „Nové výzvy v kyberbezpečnosti zdravotnických zařízení“ | Jan Váša, Cyber Security Sales

 • Představení společnosti“ | Ing. Ladislav Pálka, MBA, Key Account Manager, Thein Security s.r.o.

 • Lidský faktor v kybernetické bezpečnosti“ | Ing. Jan Pinta, MBA, Business Development Manager

 • Pyramida zdraví“ | MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Brno

Účastníci

 • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Zástupce krajských úřadů

 • Zástupce SUKL

 • Zástupce UZIS

 • Zástupci zdravotních pojišťoven

 • Zástupci České lékárnické komory

 • Zástupci České asociace sester

 • Zástupci Asociace českých a moravských nemocnic

 • Zástupci Grémia majitelů lékáren

 • Zástupci ČSSZ

 • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 12.30 Program setkání
 • 13.00 Závěr a oběd

 • Během setkání krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky

ing. Lukáš Kintr

ředitel NÚKIB

NÚKIB

Mgr. Aleš Krebs

Česká lékárnická komora

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru