MOM 2021 – Odpadové hospodářství, sucho, voda

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: MOM – voda

Diskuzní témata a přednášky

 • Nový zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy, nový Operační program Životní prostředí“ | Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel Odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Nová legislativa v oblasti odpadového hospodářství“ | Mgr. Bc. Václav Šicha, Ph.D., Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje

 • Sušení čistírenských kalů na ČOV Přerov“ | Ing. Miroslav KOS, CSc., MBA, člen dozorčí rady ARKO TECHNOLOGY a.s.

 • Sběr gastroodpadu“ | Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta, Město Šumperk

 • Voda, sucho a odpady v letech 2022+ z pohledu SFŽP ČR“ | Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí, SFŽP ČR

 • Voda – nejen základ života, ale i veškeré rovnováhy“ | Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu Povodí Moravy

 • Problematika sucha – legislativní a metodické změny“ | Ing. Josef Reidinger, Odbor ochrany vod, Ministerstvo životního prostředí ČR

 • SUCHO: hrozba nebo příležitost na příkladu Lednických rybníků“ | Ing. Vlastimil Sajfrt, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, r.p. Jižní Morava

 • Metodika Živá krajina, hospodaření s vodou v obcích i sídelní krajině“ | Jan Oprchal/Jiří Malík, Geotest, a.s.

 • Ukázka projektů OPŽP na zadržování vody v krajině“ | Ing. František Pavlík, Ph.D., ředitel Odboru půdní služby, Státní pozemkový úřad

 • Adapt-Dyje“ | prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. / Ing. Milan Fischer, Ph.D.

 • Výkyvy počasí a opatření, jak tomu zabránit“ | Ing. Petr Janál, Ph.D., ředitel ČHMÚ Brno

 • Blesková povodeň“ | Ing. Josef Šenk, starosta, Obec Šumvald

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Zástupce KÚ moravských krajů
 • Zástupce státní správy a samosprávy – starosty, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje, správy majetku a ostatní úředníky moravských krajů
 • Mendelova univerzita Brno
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Povodí Moravy, s.p.
 • Povodí Odry, s.p.
 • VUT Brno
 • Agrární komora ČR

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 12.30 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, přestávka, otázky a diskuze účastníků

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

Mgr. Richard Brabec

ministr životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Miroslav Tomas, CSc.

ministr zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru