Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví 2021

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Dne 10.6.2021 proběhlo v Brně další celostátní setkání ředitelů nemocnic. Na programu byla témata jako význam vakcinace proti nemoci Covid-19, kompenzační vyhláška, elektronizace zdravotnictví, likvidace infekčního odpadu v nemocnicích, vývoj UDI nebo kybernetická bezpečnost. To byla některá z témat, o kterých do Brna přijely po delší pauze diskutovat desítky ředitelů českých nemocnic se zástupci Ministerstva zdravotnictví a dalšími odborníky. Akci pořádala společnost Magnus Regio za podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna.

Diskuzní témata

 • Koronavirus – co nám dal a vzal, aktuální stav

 • Úhradová vyhláška + kompenzační vyhláška

 • Situace zdravotních pojišťoven (rezervy) v roce 2021, výhled na rok 2022

 • Elektronizace zdravotnictví a její aktuální výzvy, eHealth

 • Automatické vykazování na základě zpracování zdravotní dokumentace pomocí AI

 • Legislativní změny ve zdravotnictví

 • Nakládání s infekčními odpady

 • Aktuální vývoj UDI

 • Plán obnovy jako součást kybernetické ochrany nemocnic

 • Personální krize jako stálý problém českého zdravotnictví

 • Stabilizace personálu (lékařů, sester), zajištění personálu u lůžka

Seznam přednášek

 • KÚ JMK – Mgr. Jiří Kasala, MBA – radní pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví – zdravice

 • MZ ČR – Ing. Helena Rögnerová – náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění – zdravice

  • Úhradová vyhláška + kompenzační vyhláška
  • Situace zdravotních pojišťoven (rezervy) v roce 2021 a výhled na rok 2022
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – MUDr. Roman Kraus, MBA – ředitel zdravotnického úseku divize Morava

  • Financování zdravotnictví a úloha zdravotních pojišťoven v systému
 • ICZ a.s. – Ing. Jiří Kyliš

  • Automatické vykazování na základě zpracování zdravotní dokumentace pomocí AI
 • MZ ČR – Ing. Martin Zeman, DMS – ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví

  • Podpora elektronizace zdravotnictví v Národním plánu obnovy a IROP 2
 • Soitron s.r.o. – Zbyszek Lugsch – Business Development Director

  • Plán obnovy jako součást kybernetické ochrany nemocnic
 • SUEZ CZ a.s. – Ing. Petr Špičák – technický ředitel

  • Infekční odpady a jejich odstraňování v pandemii
 • GS1 Czech Republic – Pavla Cihlářová – CEO

  • UDI, povinnosti a příležitosti pro nemocnice
 • Česká asociace sester – Mgr. Mario Pytel

  • Navyšování kompetencí sester

Účastníci

 • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Zástupce krajských úřadů

 • Zástupce SUKL

 • Zástupce UZIS

 • Zástupci zdravotních pojišťoven

 • Zástupci České lékárnické komory

 • Zástupci České asociace sester

 • Zástupci Asociace českých a moravských nemocnic

 • Zástupci Grémia majitelů lékáren

 • Zástupci ČSSZ

 • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Určeno pro

 • zástupce měst a obcí
 • vedoucí odborů investic, regionálního rozvoje, životního prostředí ve městech
 • zástupce krajů

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí, zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
 • 13.00 Závěr a oběd formou teplého rautu

 • Během setkání krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Mgr. Jiří Kasala, MBA

radní – pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví
Jihomoravský kraj

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru