MMB – Kvalita ovzduší v Brně 2021

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Akce na klíč

Dne 11.11.2021 proběhlo v Brně, v komunitním centru Skála, diskusní setkání zástupců stavebních firem spolu se zástupci Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Obyvatelé velkých dynamicky se rozvíjejících měst – Brno nevyjímaje – se bohužel musejí „smířit“ s prakticky neustálou stavební činností. Ta s sebou nese, vedle rozvoje a pokroku, negativa v podobě prašnosti či znečištění komunikací. Je tedy reálné negativní dopady stavební činnosti eliminovat? Jak ochránit okolí stavby před prachem? Lze omezit emise ze staveništní dopravy či jak zamezit znečišťování komunikací?

I v Brně se kvalita ovzduší vyvíjí. Na setkáních v minulých letech byla hlavním tématem diskusních setkání především doprava, emisní zóny či emise z výroby. V posledních letech přibyly stavby a opravy silnic, nicméně díky novým technologiím se ovzduší v Brně zlepšuje – za loňský rok 2020  byla dokonce nejlepší za celou historii měření.

Diskuzní témata

 • Jaké jsou dopady stavební činnosti na kvalitu ovzduší?

 • Je reálné dodržovat podmínky k omezení prašnosti při stavební činnosti?

 • Lze omezit emise ze staveništní dopravy?

 • Jak zamezit znečišťování komunikací?

 • Jak ochránit okolí stavby před prachem?

 • Stavební dozor – jaká je jeho úloha a splňuje své zadání?

 • Dodržování stavebního povolení.

 • Hledání společných řešení.

Účastníci akce

 • Zástupci MMB a MČ

 • Zástupci krajského úřadu JMK

 • Představitelé městských společností

 • Zástupci společností podílejících se na stavební činnosti v Brně

 • Média

 • 8:30 registrace účastníků a snídaně

 • 9:00 oficiální zahájení

 • 9:10 příspěvky zástupců vybraných institucí a moderovaná diskuse

 • 12:15 závěr a neformální diskuse

 • 12:45 oběd formou teplého rautu

Pořadatel akce

Mediální partneři

Přejít nahoru