Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městské a obecní policie 2021

Načítám Pořádáme

Všechny

Využití moderních technologií a sociálních sítí v práci policistů, dopady a přínosy nové zbraňové legislativy a také bezpečnost na silnici či dotace z programu prevence kriminality. To byla některá z témat odborné konference Celostátní setkání zástupců městské a obecní policie. Strážníci se již posedmé potkali, aby spolu s představiteli Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia a odborných firem diskutovali a vzájemně si předali důležité poznatky a zkušenosti z denní praxe.

Přednášky – program

  • Dopady a přínosy nové zbraňové legislativy na obecní policie – Mgr. Milena Bačkovská, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, Odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra ČR
  • Obecní a městské policie po třech dekádách služby v systému vnitřní bezpečnosti ČR – Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA, emeritní předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních města hl. m. Prahy, vrchní policejní rada, ředitel MP Zlín
  • Nepřiměřená rychlos – plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA, ředitel, Policejní prezidium PČR, ředitelství služby dopravní policie
  • Dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – JUDr. Milan Fára, vrchní ministerský rada, odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR
  • Zapojení MP v době stavu mimořádných událostí (živelné pohromy – tornádo apod.) – brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
  • Důležitost zvládat psychologii, co napoví řeč očí, jak zvládat chování psychopatů při střetu se strážníky – Ph.Dr. et Mgr. Vladimír Svoboda, psycholog, armádní veterán
  • Případové studie, příklady dobré práce MP

Konference je určena pro

  • všechny zástupce městské a obecní policie ze všech krajů ČR.

Nad akcí udělili záštitu

Jan Hamáček

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Ministerstvo vnitra

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Mgr. Omar Teriaki

nejvyšší pol.rada, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl.m. Prahy, ředitel MP Přerov

Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hl.m. Prahy

Generální partner

Partner

Mediální partneři

Přejít nahoru