Diskuzní setkání MMB: Lze eliminovat negativní dopady stavební činnosti na kvalitu ovzduší?

Obyvatelé velkých dynamicky se rozvíjejících měst se bohužel musejí „smířit“ s prakticky neustálou stavební činností. Ta s sebou samozřejmě vedle rozvoje a pokroku nese negativa v podobě prašnosti či znečištění komunikací. Je reálné negativní dopady stavební činnosti eliminovat? Tématem se zabývali zástupci Magistrátu města Brna, odborných institucí a stavebních firem na dalším diskuzním setkání věnovaném kvalitě ovzduší na území Brna.

Jak ochránit okolí stavby před prachem? Lze omezit emise ze staveništní dopravy či jak zamezit znečišťování komunikací? To byla dílčí témata odborného diskuzního setkání, které letos v listopadu pořádal Magistrát města Brna (MMB).

V posledních letech nás z hlediska kvality ovzduší, resp. negativního vlivu na ni, trápí stavební činnosti na území Brna. Napadlo nás tedy, že bychom mohli začít diskutovat se stavebními firmami a developery, zda existuje nějaké společné řešení, které má racionální a ekonomický základ, zda můžeme najít shodu v tom, jakým způsobem posuneme Brno zase o nějaký krok dopředu a zlepšíme tak naše společné životní prostředí, uvedl Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna, a současně dodal: „Stavební práce jsou řešitelné a svým způsobem hmatatelné činnosti. Musíme proto hledat cesty, způsoby a zohledňovat tipy z praxe. To vše by pak mělo v případě zadávání zakázky vést k tomu, abychom nastavovali inovativní parametry.

Důležitá jsou preventivní opatření

Jaké příčiny vedou k nelichotivému stavu v centru Brna, resp. v okolí Zvonařky, přednesl ve své prezentaci Mgr. Jáchym Brzezina z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. „Vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší má samozřejmě vyšší prašnost ze samotných staveb. Narušená plynulost dopravy, resp. uzavírky pak mají vliv na resuspenzi již usazeného prachu ze stavby na komunikaci. Kvalitu ovzduší dále negativně ovlivňuje vyšší znečištění z nákladních automobilů vozících stavební materiál na místo stavby v okolí,“ uvedl Brzezina

Lze omezit emise ze staveništní dopravy?

Tématem byla také staveništní doprava jako taková, k tomuto vystoupil se zajímavým pohledem Ing. Jan Ledabyl, zástupce obchodního ředitele OHL ŽS: „Všichni se snažíme, abychom stavěli nejekologičtěji, nejrozumněji, jsme však také limitováni vztahem, který máme k zadavateli, smlouvou a také cenou. Je to tedy i o tom, co je zadavatel ochoten zaplatit a zohlednit, ne jen nejnižší cenu v zadání,“ uvedl Jan Ledabyl, s tím, že se jedná o apel na zadavatele, veřejné i soukromé. „I soukromí investoři nad tímto přemýšlejí. Pokud se výše uvedené objeví v zadání a projektu, budou mít všichni stejné startovní podmínky a budou následně prováděny kontroly o dodržování nastavených opatření, tak máme šanci se posunout,“ dodal Jan Ledabyl.

Fotogalerie

Souvisejicí akce