Fotovoltaika pro města a obce 2022

Načítám Pořádáme

Všechny

Event Series Event Series: Energetické úspory

Možnosti řešení energetické krize, řešení fotovoltaiky ve městech a obcích, přínosy do městského či obecního rozpočtu, ale také komunitní energetiky a aktuální legislativa. O těchto klíčových tématech přijeli do Brna diskutovat starostové města a obcí spolu s předními odborníky z oblasti energetiky. Mezi panelisty diskuzního setkání byli kupříkladu zástupci Státního fondu životního prostředí (SFŽP), Energetického regulačního úřadu či Svazu moderní energetiky, ale také Magistrátu města Brna či odborných firem.

Diskuzní témata

 • GREEN FUTURE – Magistrát města Brna | Ing. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
 • Cesta k energetické soběstačnosti fotovoltaické elektrárny – PKV Build s.r. o. | Ing. Ondřej Vaněk, jednatel

 • Komunitní energetika – Modernizační fond, OPŽP 2021+, NZÚ – SFŽP | Ing. Petr Valdman, ředitel
 • Co udělat pro komplexní rozvoj komunitní, komunální a lokální energetiky – Energetický regulační úřad | Ing. Martina Krčová, členka Rady ERÚ
 • Aktuální projekty a přístupy k využití OZE na lokální úrovni | Rozvoj energetických společenství v ČR

  – princip, výhody a přidaná hodnota | Příklady rozvíjejících se projektů v ČR | Další možné kroky – SEMMO | Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., předseda sdružení

 • Projekt městské fotovoltaické elektrárny na střechách domů v Brně – SAKO Brno SOLAR, a. s. | Ing. Petr Nezveda, ředitel
 • Aktuální vývoj legislativy s příkladem fungování v sousedním Rakousku – Svaz moderní energetiky | Martin Ander

 • 3D budovy a přesný výpočet oslunění – TopGis, s. r. o. | Drahomíra Zedníčková, CEO
 • Fotovoltaika a veřejné osvětlení – Lamberga s. r. o. | Ing. Jiří Švestka, jednatel

Určeno pro

 • zástupce měst a obcí
 • vedoucí odborů investic, regionálního rozvoje, životního prostředí ve městech
 • zástupce krajů

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
 • 12.30 Oběd

 • Během setkání krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

Ing. Bc. Anna hubáčková

ministrině životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu
Ministerstvo obchodu

Mgr. Petr hladík

1. náměstek primátorky statutárního města Brna
Město Brno

Lukáš Dubec

1. náměstek hejtmana JMK Krajský úřad JMK
Jihomoravský kraj

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí České Republiky

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru