E nemocnice – budoucnost zdravotnictví. Odborníci diskutovali o zavedení standardů GS1.

Druhého ročníku odborného setkání eNemocnice: Budoucnost zdravotnictví určeného pro vedoucí pracovníky a manažery IT se zúčastnili zástupci 23 českých a moravských nemocnic spolu se zástupci  Ministerstva zdravotnictví ČR, krajů i technologických společností. Téma konference bylo zaměřeno na elektronizaci procesů v nemocnici s využitím standardů GS1.

„Cílem setkání je vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností na téma digitalizace a standardizace v nemocnicích,“ uvedla v úvodu  Ing. Pavla Cihlářová, CEO GS1 Czech Republic. Tématem Ing. Martina Zemana, ředitele odboru IT a elektronizace zdravotnictví MZ ČR byly priority v elektronizaci zdravotnictví z pohledu ministerstva.„Trend směřuje k některým kritickým bodům, kdy zdravotnická dokumentace bude elektronická. Vnímám samozřejmě i negativní hlasy k tak velké změně. Zabýváme se tím, jak změny provést co nejlépe a přiměřeně citlivě pro všechny zúčastněné. Ministerstvo dostalo kompetenci k elektronizaci zdravotnictví a vytyčilo si priority, standardizace je na prvním místě,“ uvedl Martin Zeman.

Jako další přispěl se svou prezentací Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina. Daný region velmi intenzivně pracuje na digitalizaci procesu sdílení zdravotnické dokumentace již od roku 2012.

„Naše vize byla jednoznačná – postavit pacienta a data z jeho zdravotnické dokumentace do centra dění. Chtěli jsme zajistit, aby jeho data byla k dispozici, tam kde jsou elektronicky čitelná. Už v té době byly záchranky vybaveny na úrovni posádek dispečinku, informačními systémy, rychlou komunikací. Úkolem bylo zajistit to, aby záchranná služba měla přístup k datům z různých nemocnic i mimo kraj Vysočina. Velkým úkolem bylo vysvětlit poskytovatelům zdravotnických služeb, i privátním, že sdílení dokumentace je normální, je očekávané.

Tématem Mgr. Ľubora Doršice z Penta Hospitals byl případová studie o implementaci standardů v Nemocnici Bory (Slovensko). Vyzdvihl především tzv. bedside scanning, tedy skenování léčivých přípravků u lůžka pacienta. Jedná se podle něj o klíčový mechanismus pro zajištění vysoké bezpečnosti hospitalizovaných i nemocničního personálu.

Ing. Jan Horák ze společnosti Stapro připomněl, že jednoznačná identifikace není cílem ale prostředkem pro snížení chybovosti, zvýšení rychlosti a obecně k subjektivnímu vnímání kvality péče pacientem. O významu standardů v nemocničních procesech hovořil také Ing. Miloslav Procházka, vedoucí úseku IT v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

Ředitel datových služeb v GS1 Czech Republic Ing. Tomáš Tlučhoř přispěl do mozaiky s vysvětlením fungování standardu pro sdílení produktových dat GDSN. Výměna informací o produktech dnes probíhá zpravidla prostřednictvím proprietárních excelových formátů. Nové řešení nemocnicím umožňuje přístup ke standardizovaným informacím zadaných výrobci zdravotnických prostředků z jednoho místa.

Příspěvek přednášející dvojice Ing. Aleše Martinovského a Ing. Barbory Charvátové ze společnosti Porta Medica  účastníky seznámil s legislativními povinnostmi.

Ing. Martin Tuček ze společnosti Vamed CZ představil význam UDI kódu, jeho standardy a příklady z praxe elektronické evidence. Ředitelé technologických firem Kodys Ing. Jan Příhoda a ICS Identifikační systémy Ing. Josef Petráž se na závěr setkání podělili o praktické tipy pro úspěšnou implementaci UDI ve zdravotnických zařízeních.

Standardy GS1

Standardy GS1 určují, jak mají být produkty nebo služby identifikovány (označeny), jak mají vypadat datové nosiče, do kterých je standardizovaná identifikace zakódovaná, aby bylo umožněno strojové čtení zakódovaných informací a jejich sdílení s partnery v rámci dodavatelských řetězců. Pro komunikaci transakčních dat podporujících obchodní procesy slouží standard EDI. Sdílení produktových dat zabezpečuje standard GDSN. Systém GS1 pomáhá efektivně řídit dodavatelské řetězce, automatizovat obchodní procesy a přispívá k vyšší bezpečnosti spotřebitelů a pacientů.

Orgnizátor:

GS1 CZECH REPUBLIC

Produkce akce:

Magnus Regio s.r.o.

Fotogalerie

Souvisejicí akce