MOM 2023 – hospodaření s vodou, sucho

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: MOM – voda
VODA – Je součástí každého z nás. Ale nepatří nám..“

Panelisté

 • Ing. Michal Servus | vrchní ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ing. Aleš Kendík | vrchní ředitel Sekce Vodní hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR
 • Mgr. Martin Kubica | ředitel Sekce realizace projektů ochrany ŽP, Státní fond životního prostředí ČR
 • Dr. Ing. Antonín Tůma | ředitel pro správu Povodí Moravy
 • Ing. Pavel Strašák | jednatel TopGis
 • Ing. František Pavlík Ph.D. | ředitel odboru půdní služby, Státní pozemkový úřad
 • Ing. Josef Suchánek | hejtman OLK a předseda Komise pro zemědělství a venkov Asociace krajů ČR
 • prof. Ing. Miroslav Trnka Ph.D. | výzkumný pracovník Akademie věd ČR
 • Lukáš Dubec | 1. náměstek hejtmana JMK

Diskuzní témata a přednášky

 • Dotační podpora MŽP na opatření přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof, ústavní ochrana vody, krajské suché plány a informační systém HAMR“ | Ing. Michal Servus, vrchní ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Možnosti podpory hospodaření s vodou z programů SFŽP v roce 2023| Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany ŽP, Státní fond životního prostředí ČR

 • Termální snímkování – vyhledávání vody v krajině (lesy) spojené s mapováním“ | Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka, TopGis, s.r.o.

 • Krajské dotační programy a podpora opatření proti suchu“ | Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana JMK

 • Sucho versus vodovody pro veřejnou potřebu na území Olomouckého kraje, Přeshraniční (krajová) spolupráce na hospodaření s vodou„| Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, Předseda Komise pro zemědělství a venkov, Asociace krajů ČR

 • AdaptDyje a AdaptŽelivka – jak nalézt řešení našich potřeb vody v povodí tak, aby byly zajištěny i ve změněném klimatu?“ | prof. Ing. Miroslav Trnka Ph.D., výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

 • Protipovodňová opatření v rámci Povodí Moravy“ | Ing. Aleš Kendík, vrchní ředitel Sekce Vodní hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR

 • Komplexní zadržování vody v krajině pomocí tvorby krajinných plánů| Mgr. Jan Oprchal, odborný garant pro vodní hospodářství, krajinné inženýrství a GIS, Geotest a.s.

 • Připravovaná a spravovaná závlahová zařízení + Pozemkové úpravy„| Ing. František Pavlík Ph.D. – ředitel, Státní pozemkový úřad

 • Mapy odtoků a vodních erozí na polích, oslunění a zelené střechy (3D budovy se sklonem) | Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka, TopGis, s.r.o.

 • Případová studie – Protipovodňová opatření v Brně na řece Svratce“ | Ing. Bibiana Janebová, vedoucí týmu protipovodňových opatření, Kancelář architekta města Brna

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Státní fond životního prostředí ČR

 • Zástupci KÚ moravských krajů

 • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí finančních odborů

 • Zástupci odborů investic, rozvoje, správy majetku a ostatní úředníci moravských krajů

 • Mendelova univerzita Brno
 • Český hydrometeorologický ústav

 • Povodí Moravy, s.p.

 • VUT Brno
 • Agrární komora ČR

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

Mgr. Petr Hladík

ministr životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Zdeněk Nekula

ministr zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí České Republiky

MUDr. Martin Kuba

předseda asociace

Asociace krajů České republiky

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru