MOM 2023 – hospodaření s vodou, sucho

Načítám Pořádáme

Všechny

Event Series Event Series: MOM – voda

Panelisté

 • Mgr. Petr Hladík – ministr životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ing. Aleš Kendík – vrchní ředitel Sekce Vodní hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR
 • Mgr. Martin Kubica – ředitel Sekce realizace projektů ochrany ŽP, Státní fond životního prostředí ČR
 • Dr. Ing. Antonín Tůma – ředitel pro správu Povodí Moravy
 • Ing. Pavel Strašák – jednatel TopGis
 • Ing. František Pavlík Ph.D. – ředitel odboru půdní služby, Státní pozemkový úřad
 • Ing. Josef Suchánek – hejtman OLK a předseda Komise Rady Asociace krajů ČR
 • prof. Ing. Miroslav Trnka Ph.D. – výzkumný pracovník Akademie věd ČR
 • Lukáš Dubec – 1. náměstek hejtmana JMK

Diskuzní témata a přednášky

 • Možnosti podpory hospodaření s vodou z programů SFŽP ČR v roce 2023“ | Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany ŽP, SFŽP ČR

 • Adapt Dyje a Adapt Želivka- jako nástroje pro strategickou analýzu rizik„| prof. Ing. Miroslav Trnka Ph.D., výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

 • Protipovodňová opatření v rámci Povodí Moravy“ | Ing. Aleš Kendík, vrchní ředitel Sekce Vodní hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR

 • Termální snímkování – vyhledávání vody v krajině ( lesy ) spojené s mapováním“ | Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka, TopGis, s.r.o.

 • Připravovaná a spravovaná závlahová zařízení + Pozemkové úpravy„| Ing. František Pavlík Ph.D. – ředitel, Státní pozemkový úřad

 • „Případová studie – Protipovodňová opatření v Brně na řece Svratce“ | Ing. Bibiana Janebová, vedoucí týmu protipovodňových opatření, Kancelář architekta města Brna

 • Mapy odtoků a vodních erozí na polích, oslunění a zelené střechy (3D budovy se sklonem)“ | Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka, TopGis, s.r.o.

 • Komplexní zadržování vody v krajině pomocí tvorby krajinných plánů“ | Mgr. Jan Oprchal, odborný garant pro vodní hospodářství, krajinné inženýrství a GIS, Geotest a.s.

 • „Dotační podpora  MŽP na opatření přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof , ústavní ochrana vody, krajské suché plány a informační systém HAMR“ | Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Zástupce KÚ moravských krajů
 • Zástupce státní správy a samosprávy –starosty, vedoucí finančních odborů,
 • Zástupce odborů investic, rozvoje,správy majetku a ostatní úředníky moravských krajů

 • Mendelova univerzita Brno
 • Český hydrometeorologickýústav
 • Povodí Moravy, s. p.

 • VUT Brno
 • Agrární komora ČR

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

Mgr. Petr Hladík

ministr životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Zdeněk Nekula

ministr zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí České Republiky

MUDr. Martin Kuba

předseda asociace

Asociace krajů České republiky

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru