Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví / Praha 2018

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Nemocnice, zdravotnická zařízení i lékárny čekají v blízké budoucnosti změny, které s medicínou příliš společného nemají. Budou se tedy muset vypořádat s novými nařízeními a předpisy, které přináší povinnost vydávání elektronických receptů, směrnice o verifikaci léčiv a obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Podle ředitelů nemocnic to znamená nemalé výdaje a potřebu nových zaměstnanců, kteří ale v této oblasti chybí. O tom, jak se s těmito novinkami ve zdravotnictví vypořádat, přišli diskutovat 22. února 2018 do Prahy na Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví.“ Akci již tradičně pořádala společnost Magnus Regio.

Diskuzní témata a přednášky

 • Směrnice o verifikaci léčiv – výhled, pravidla, praxe

 • E-recepty – jaký je přínos po dvou měsících uvedení v praxi

 • Elektronizace a digitalizace zdravotnictví a jejich aktuální výzvy“

 • GDPR ve vašich nemocnicích

Účastníci akce

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, České lékařské komory, České asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic,
  Grémia majitelů lékáren, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aj.

 • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

 • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje, správy majetku a další úředníci moravských krajů

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9:00–12:15 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10:30–10:45 Krátká přestávka

 • 12:15 Závěr

 • 12:30 Oběd

Přejít nahoru