Bezpečná dopravní infrastruktura JMK 2018

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Bezpečná doprava

Jihomoravský kraj je statisticky druhým nejproblematičtějším krajem v České republice v oblasti bezpečnosti na silnicích. Ve čtvrtek 15.3. 2018 se do Brna sjeli zástupci měst, ministerstva dopravy a důležitých institucí jako Ředitelství silnic a dálnic nebo policie, aby diskutovali o zlepšení této problematiky. Setkání u kulatého stolu na téma Bezpečná dopravní infrastruktura Jihomoravského kraje“ již osmý rok pořádala společnost Magnus Regio.

Diskuzní témata a přednášky

 • Aktuální stav dopravní infrastruktury v JMK

 • Financování a zdroje evropských dotací

 • Revize a aktualizace národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 s platností od roku 2017

 • Problematika silnic II. a III. třídy

 • Trasa R/52 a obchvat Mikulova“

 • Bezpečnost na železničních přejezdech a silničních přechodech, stav vysokorychlostních železnic

 • Zavádění chytrých a alternativních technologií v dopravě

 • Parkování v centrech měst

Účastníci akce

 • Zástupci měst a obcí ležících na hlavních dopravních tazích Jihomoravského kraje

 • Ministerstvo dopravy ČR

 • Policie ČR

 • ŘSD ČR

 • SFDI

 • SÚS JMK p.o.

 • KORDIS JMK, a.s.

 • Oblastní ředitelství Brno, SŽ, s.o.

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 10.30 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10.30 – 10.45 Krátká přestávka

 • 12.15 Závěr

 • 12.30 Oběd

Přejít nahoru