Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městské a obecní policie 2024

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Dne 3.10.2024 proběhne v Hotelu Sladovna, v Černé Hoře jubilejní 10.ročník odborné konference pro zástupce městských a obecních policií ČR. Můžete se těšit na bohatý program, na kterém spolupracuje jak řada odborníků a spolupracujících zástupců MP a OP, tak zástupců odborných firem. V rámci jubilejního 10. ročníku této konfrence pro Vás připravujeme večírek, který proběhne 2.10. 2024 v místě konání akce. Budeme se těšit na vaši účast. Akci pořádá již tradičně společnost Magnus Regio. 

Nad akcí udělili záštitu

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Omar Teriaki
nejvyšší pol.rada, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl.m. Prahy

Bc. Martin Macháček MBA
předeseda Svazu obecních a městských policií České republiky

Svaz obecních a městských policií České republiky

genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
generální ředitel

Mgr. Radka Vladyková
výkonná ředitelka

genpor. Mgr. Martin Vondrášek
policejní prezident

Mgr. Bc. Vít Rakušan
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Ing. Lukáš Kintr
ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Přednášky – program

  • Vystoupení oficiálních hostů a zástupců MV ČR, Policejního prezídia, HZS, SMO ČR, Podvýboru pro Policii ČR, výboru prevence kriminality a další hosté

  • Součinnost bezpečnostních složek a IZS

  • Prevence kriminality

  • Projekty v oblasti bezpečnosti 

  • Kyberbezpečnost

  • Kamerové, dopravní a jiné bezpečnostní systémy

  • Případové studie městských a obecních policií

  • Využití umělé inteligence v bezpečnosti

Konference je určena pro

  • Zástupce městské a obecní policie ze všech krajů ČR

  • Zástupce státní a veřejné správy

Přejít nahoru