Aktuální problematika v oblasti OP a MP a její geneze, zklidňování dopravy, krizová komunikace hlídek před příjezdem vyjednavače či kybernetická bezpečnost v kontextu informačních systému veřejné správy a také založení nového Svazu obecních a městských policií. To byla hlavní témata, o kterých diskutovali strážníci s představiteli Ministerstva vnitra ČR či Kolegia ředitelů městských policií. 9. ročník celostátní konference městských a obecních policií pořádala již tradičně společnost Magnus Regio.

Video z konference městské a obecní policie

Konference se konala za dotační podpory statutárního města Brna a pod záštitami Mgr. Bc. Víta Rakušana, ministra vnitra, Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, genpor. Mgr. Martina Vondráška, policejního prezidenta, Mgr. Omara Teriakiho, nejvyššího policejního rady a MUDr. Martina Kuby, člena Rady Asociace krajů ČR.Na úvod vystoupil Mgr. Omar Teriaki – jeho tématem byla „Aktuální problematika v oblasti OP a MP a její geneze“. Přednáška se věnovala legislativním změnám či plánovaným novinkám. „Jedna z podstatných věcí, které přinesla novela zákona 361/2000 pro strážníky, je oprávnění při plnění úkonu vjet na chodník bez zapnutých majáků, samozřejmě za dodržení bezpečnostních podmínek.“ Omar Teriaki seznámil přítomné také s vývojem krizové legislativy stran zařazení obecních a městských policií mezi složky IZS.

Aktuální bezpečnostní situace byla tématem pro genmjr. Ing. Tomáše Lercha, prvního náměstka policejního prezidenta. Zhodnotil vývoj z hlediska dopravy, resp. nehodovosti. „Za období leden až srpen roku 2023 Policie České republiky šetřila 60 906 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 311 osob usmrceno, 1 136 osob bylo zraněno těžce a 15 620 osob lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 4 884,9 milionů Kč,“ uvedl Lerch s tím, že počet osob usmrcených při nehodách za leden až srpen byl od roku 1980 nejnižší v roce 2021 a 2022 (shodně 298 usmrcených osob). Naopak nejvíce osob bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1994 (903 usmrcených osob).

Dopravě se dále ve své prezentaci věnoval brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA, ředitel KŘP JMK, Policie ČR. Tématem byly technické prostředky a technologie k usměrňování dopravního proudu. Zdůraznil, že do budoucna je nevyhnutelné širší využití telematiky. Ředitel dopravní policie plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA, seznámil účastníky konference s novou metodikou určování míst pro měření rychlosti obecní policií. V problematice měření rychlosti navázal s tématem „Možný vliv úpravy zákona 361/2000 na zklidňování dopravy měst a obcí“ Michal Sedlák, místopředseda představenstva společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, která byla generálním partnerem akce.

Fotogalerie

Souvisejicí akce