Bezpečná dopravní infrastruktura ve městech a obcích KHK a PAK 2018

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Bezpečná doprava

Hradec Králové – zde je až polovina krajských silnic v havarijním stavu, hustá kamionová doprava a nebezpečí v podobě železničních přejezdů. Zmíněné problémy trápí Královéhradecký a Pardubický kraj, je tedy potřeba je řešit. Shodli se na tom účastníci čtvrtečního Setkání u kulatého stolu na téma Bezpečná dopravní infrastruktura Pardubického a Královéhradeckého kraje,“ kterou v Hradci Králové už tradičně pořádá společnost Magnus Regio. Na akci se sjelo přes čtyřicet zástupců kraje, měst a obcí, policie, Ředitelství silnic a dálnic, Českých drah, SŽDC a dalších státních i soukromých firem, které mají k tomuto tématu co říct. Business snídaně se konala za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Diskuzní témata a přednášky

 • Rozvoj dopravní infrastruktury v Královéhradeckém a Pardubickém kraji“

 • Železnice a jejich rozšiřování v obou krajích

 • Bezpečnost v silniční a železniční dopravě“

 • Rozvoj dopravních inteligentních systémů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Účastníci akce

 • Zástupci Ministerstva dopravy ČR

 • Zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje

 • Zástupci managementu
  SŽDC, Českých drah, SFDI,
  Ředitelství silnic a dálnic,
  Centra dopravního výzkumu,
  Drážního úřadu, Dopravního
  inspektorátu Policie ČR, OREDO,
  SÚS Královéhradeckého kraje,
  SÚS Pardubického kraje, aj.

 • Zástupci měst a obcí Královéhradeckého a Pardubického kraje

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 10.30 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10.30 – 10.45 Krátká přestávka

 • 12.15 Závěr

 • 12.30 Oběd

Přejít nahoru