Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městské a obecní policie 2018

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Již počtvrté se do Brna sjeli zástupci městské a obecní policie z celé republiky, aby diskutovali o aktuálních tématech ze svého oboru. V hotelu Voroněž mohli načerpat informace z dvanácti odborných přednášek od zástupců ministerstev, policie nebo od odborníků na technologie. Hlavní témata konference přinášíme níže.

Přednášky – program

 • Novela zákona o obecní policii a zákony o zbraních“ | Mgr. Milena Bačkovská, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství,
  Odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra ČR

 • Vize a směřování informačních systémů městských a obecních policií“ | Mgr. Tibor Szabó, obchodní ředitel, InQool, a.s.

 • Minulost, současnost a budoucnost městské policie v ČR“ | Ing. Milan Kladníček, MBA, předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy a ředitel MP Zlín

 • Zkušenosti s nasazením automatizovaných přestupkových systémů ve městech a obcích“ | Ing. Vít Široký, zástupce obchodního ředitele, CAMEA Technology, a.s.

 • Přestupkové právo s dopadem na městskou policii“ | Mgr. Věra Ondračková, vedoucí oddělení správního řízení, odbor legislativy a koordinace předpisů, MV ČR

 • Možnosti ovlivňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany Policie ČR“ | plk. Ing. Tomáš LERCH, ředitel, Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopravní policie PP ČR

 • Technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy“ | Ing. Ivana Hejzlová Černá, vedoucí marketingu a controllingu, AŽD Praha s.r.o. a Patrik Reiniš, vedoucí obchodního odboru STM

 • Kamerové systémy pro městskou a obecní policii“ | Jan Bajnar, Business Development Manager Česká republika a Slovensko, Dallmeier electronic GmbH & Co.KG

 • Novinky v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách“ | Ing. Ivan Tomší, vrchní ministerský rada, odbor pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 • Speciální touchpady pro městskou a obecní policii“ | Jakub Vokáč, Panasonic Systém Communications Company Europe, , Key Account Manager CEE (Česká republika, Slovensko, Řecko)

 • Efektivní správa systémů městské policie“ | Jan Hrubišák, odborný konzultant, MARBES CONSULTING s.r.o.

 • Přestupkové právo z pohledu aplikační praxe“ | JUDr. Radek Ondruš

Konference je určena pro

 • všechny zástupce městské a obecní policie ze všech krajů ČR.

Nad akcí udělili záštitu

Mgr. Lubomír Metnar

ministr vnitra

Ministerstvo vnitra

Ing. Milan Kladníček, MBA

předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy, ředitel MP Zlín

Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hl.m. Prahy

JUDr. Bohumil Šimek

hejtman Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj

Přejít nahoru