Odpadové hospodářství a hlavně předcházení vzniku odpadu.

A také nová legislativa a její dopady v praxi. To byla některá z hlavních témat setkání Ekologie a její budoucnost, na kterém diskutovali zástupci měst a obcí s představiteli Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, a dalšími odborníky. Akci pořádala společnost Magnus Regio.

Video z konference

Tématem akce Ekologie a její budoucnost byly odpady. Na programu byla legislativa, dotace a unikátní projekty

Po úvodní zdravici náměstka primátorky statutárního města Brna Mgr. Jaroslava Suchého vystoupil Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. ředitel odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí ČR, který účastníky seznámil s aktuálními informacemi z oblasti odpadové legislativy v tuzemsku, s výhledem stran legislativy pro rok 2023, zmínil také aktualizaci plánu odpadového hospodářství ČR. „Čerstvou novinkou pak je, že zákon nově ukládá výrobcům tabákových výrobků, vlhčených ubrousků a balonků přispívat obcím na úklid. V roce 2023 příspěvky nově platí pro výrobce cigaretových výrobků. Samotné příspěvky se budou nejspíše řešit formou nových kolektivních systémů,“ uved Jan Maršák.

Dalším inovativním projektem byla první automatická linka na třídění odpadu v Česku. Linka na dotřiďování papíru a plastu firmy SAKO Brno je jedna z nejmodernějších v České republice. „Roční kapacita linky je 7 – 20 tis.t/rok dle počtu směn, převyšuje tak kapacitně potřeby Brna. Volné kapacity proto nabízíme dalším městům a obcím,“ uvedla Iveta Jurenová z firmy SAKO Brno. „Existence automatizovaných procesů zajišťuje vyšší stupeň vytřídění i jejich čistotu, což dále souvisí s nižšími výdaji na likvidaci výmětu a vyššími příjmy z prodeje vytříděných komodit,“ dodala Jurenová.Energetické projekty v odpadovém hospodářství prezentovala také firma Recovera Využití zdrojů. Technický ředitel Mgr. Petr Špičák představil unikátní zařízení pro energetické využití odpadu v Přerově, které nyní funguje ve zkušebním provozu. Od března pak přejde do provozu plného.

Vedoucí Odboru životního prostředí v Brně Ing. Martin Vaněček prezentoval, jak nakládají s odpadem v Brně. Součástí jeho prezentace bylo představení projektu ReUse, který úspěšně funguje již od roku 2016. Lidé mají možnost darovat nepotřebné předměty jako drobný nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, hračky, sportovní vybavení atp. „Předměty jsou uskladněny a nabízeny dál za symbolickou cenu k opětovnému použití. Výtěžek jde do veřejné sbírky organizované

Veřejnou zelení města Brna KVĚTINY V BRNĚ,“ uvedl Martin Vaněček.

Projektům jako takovým musí předcházet důkladná příprava. Její součástí je také digitalizace polohové situace a technických sítí. Co mohou přinést digitální technické mapy obcím a co očekávat druhého kola dotačních výzev? S problematikou seznámila účastníky firma TopGis, resp. její výkonná ředitelka Drahomíra Zedníčková. Firma TopGis byla také hlavním partnerem celého setkání.

Dalšími partnery byly firmy Recovera Využití zdrojů, Sako Brno, AVE CZ odpadové hospodářství a statutární město Brno.

Fotogalerie

Souvisejicí akce