Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

7. února 2019 Praha

Již pojedenácté se, tentokráte v Praze, sejdou ředitelé nemocnic a zástupci zdravotnického sektoru včetně zástupců daného ministerstva. Budou diskutovat o aktuálních otázkách ve zdravotnictví , více naleznete v sekci Témata diskuze.

Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátor.

 • TÉMATA DISKUZE:

   

     Předmět diskuze:

  • Elektronizace zdravotnictví a její aktuální výzvy
  • Legislativní změny ve zdravotnictví
  • Personální krize jako stálý problém českéhozmdravotnictví
  • Vývoj platového hodnocení ve zdravotnictví
  • Stabilizace personálu jak lékařů, tak sester,zajištění personálu u lůžka
  • Serializace léků, lékový záznam – nástavba e-receptu
  • GDPR ve vaší nemocnici
  • Investice do oprav nemocničních budov

 • PROGRAM AKCE:

  8:30   registrace a snídaně
  9:00   zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15   zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:30 závěr a neformální diskuze
  12:45 oběd formou teplého rautu

  * Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu

   

Termín konání:  7.2.2019, 8:30 – 13:00 hod.
Místo konání:   Praha, WELLNESS HOTEL STEP, Malletova 1141/4, Praha-Libeň

 Záštitu nad akcí převzal

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR

 

radní hlavního města Prahy Mgr. Milena Johnová

 

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory 

 

MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory

Generální partner

Partner

Mediální partner