Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

10. června 2021 Brno

Již po čtrnácté se tentokráte v Brně sejdou ředitelé nemocnic a zástupci zdravotnického sektoru včetně zástupců daného ministerstva. Budeme diskutovat o aktuálních otázkách ve zdravotnictví, více naleznete v sekci Témata diskuze. Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátor.

ZÁŠTITU  NAD AKCÍ PŘEVZAL

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví ČR

Mgr. Jiří Kasala, MBA, radní – pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví 

 

primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková

 • PROGRAM AKCE:

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 – 13.00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí,zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:55 závěr a oběd
  * Během programu může moderátor vyhlásit  přestávku na kávu

 • TÉMATA DISKUZE:

  • Koronavirus – co nám dal a vzal,aktuální stav
  • Úhradová vyhláška + kompenzační vyhláška

  • Situace zdravotních pojišťoven (rezervy) v roce 2021 a výhled na rok 2022

  • Elektronizace zdravotnictví a její aktuální výzvy, eHealth

  • Automatické vykazování na základě zpracování zdravotní dokumentace pomocí AI
  • Legislativní změny ve zdravotnictví

  •Nakládání s infekčními odpady

  • Aktuální vývoj UDI
  • Plán obnovy jako součást kybernetické ochrany nemocnic
  • Personální krize jako stálý problém českého zdravotnictví
  • Stabilizace personálu jak lékařů, tak sester, zajištění personálu u lůžka

 • ÚČASTNÍCI AKCE:

  • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, krajských úřadů, SUKL, UZIS
  • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, České asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic, Grémia majitelů lékáren, ČSSZ aj.
  • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Termín konání: 10.června 2021
Místo konání: hotel AVANTI, Brno, Střední 549/61

Generální partner

Partneři

Mediální partner