Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

termín setkání bude aktuelně zveřejněn

Již po čtrnácté se tentokráte v Brně sejdou ředitelé nemocnic a zástupci zdravotnického sektoru včetně zástupců daného ministerstva. Budeme diskutovat o aktuálních otázkách ve zdravotnictví, více naleznete v sekci Témata diskuze. Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátor.

 

ZÁŠTITU  NAD AKCÍ PŘEVZAL

Milan Vojta, M. A., MBA, člen Rady Jihomoravského kraje

 • PROGRAM AKCE:

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 – 13.00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí,zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:45 závěr a oběd formou teplého rautu
  * Během programu může moderátor vyhlásit  přestávku na kávu

 • TÉMATA DISKUZE:

  • Koronavirus – co nám dal a vzal,aktuální stav
  • Úhradová vyhláška 2021
  • Elektronizace zdravotnictví a její aktuální výzvy, eHealth
  • Legislativní změny ve zdravotnictví

  •Nakládání s infekčními odpady

  • Aktuální vývoj UDI
  • Kybernetická bezpečnost – zabezpečení IT systémů v prostředí nemocnic
  • Personální krize jako stálý problém českého zdravotnictví
  • Stabilizace personálu jak lékařů, tak sester, zajištění personálu u lůžka

 • ÚČASTNÍCI AKCE:

  • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, krajských úřadů, SUKL, UZIS
  • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, České asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic, Grémia majitelů lékáren, ČSSZ aj.
  • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Termín konání: termín setkání bude aktuelně zveřejněn
Místo konání: hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno

Generální partner

Partneři

Mediální partner