• Bezpečná dopravní infrastruktura ve městech a obcích

  31. KVĚTNA 2016


Již po druhé budou v Hradci Králové diskutovat zástupci měst a obcí spolu s odborníky na dopravu o aktuálních tématech týkajících se bezpečné dopravní infrastruktury v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Cílem diskuze nebude pouhé zhodnocení aktuální situace, ale otevřená debata v kruhu kompetentních osobností. Plynulost diskuze zajistí David Borek, profesionální moderátor ČT.

 • TÉMATA DISKUZE

  • Aktuální situace na D11, Hradec Králové Smiřice – Jaroměř, Jaroměř – Trutnov – státní hranice, a R35
  • Dotační tituly na rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
  • Inteligentní dopravní systémy v městské dopravě, využití nových ITS technologií
  • Omezování automobilové dopravy v centru měst, plánované obchvaty měst
  • Obchvat Chrudimi částečně probíhá, v jakém stadiu je pokračování
  • Posilování bezpečnosti na železničních přejezdech
  • Budování sítě turistických cyklostezek pro zlepšení situace v cestovním ruchu

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:15 závěr a neformální diskuze
  12:15 oběd formou teplého rautu
  * Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Zástupci Ministerstva dopravy ČR
  • Zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje
  • Zástupci měst Hradce Králové a Pardubic
  • Zástupci managementu Českých drah, SFDI, Ředitelství silnic a dálnic, Centra dopravního výzkumu, Drážního úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR, OREDO, SÚS Královéhradeckého kraje, SÚS Pardubického kraje, aj.
  • Zástupci měst a obcí Královéhradeckého a Pardubického kraje ležící na důležitých dopravních tepnách

Termín konání: 25. května 2016, 8:30 – 12:15 hod.
Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové

Mediální partner

Kontaktujte nás

Sorry, no results were found, search again?