Ekologie a její budoucnost 2020

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Ekologie

Nová odpadová legislativa, předcházení vzniku odpadů či motivace výrobců k využívání recyklovatelných materiálů. Takový byl program Setkání u kulatého stolu s názvem Ekologie a její budoucnost.“ Do Brna přijeli diskutovat zástupci měst a obcí spolu s odborníky ze státní správy a firem, kteří se tematice odpadů přímo zabývají.

Diskuzní témata

 • Odpadová legislativa ČR pro odpady, strategické záležitosti a další předpokládaný vývoj“

 • Možnosti financování projektů měst a obcí“ – dotace v odpadovém hospodářství

 • Odpadové hospodářství JMK, MSK a OLKR, motivace občanů k třídění“

 • Předcházení vzniku odpadu“

 • Ukázky úspěšně realizovaných projektů“

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Zástupce krajů
 • Odborníci z oblasti životního prostředí

 • Starostové a zástupci odborů životního prostředí měst a obcí

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

Mgr. Richard Brabec

místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Vít Rajtšlégr

člen rady Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru