Bezpečnost jako základní hodnota naší společnosti 2019

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Dne 3. prosince 2019 se v Brně konal první ročník Setkání u kulatého stolu na téma Bezpečnost jako základní hodnota naší společnosti.“ Jaká je připravenost české legislativy z hlediska ochrany měkkých cílů? A jak fungují moderní technologie při práci bezpečnostních složek? Jakými opatřeními se při prevenci kriminality odborníci nyní zabývají? Tak třeba na tyto otázky odpovídali zástupci Ministerstva vnitra, Policie ČR, obecních policií, krajských úřadů i odborných firem. Akci v Brně pořádala naše společnost Magnus Regio pod záštitou a za podpory primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Diskuzní témata

 • Migrační vlna, připravenost legislativy
  a bezpečnostních složek v ČR
  Ochrana měkkých cílů
  Moderní informační a bezpečnostní technologie
  při práci bezpečnostních složek

  Migrace a bezpečnost
  Je současný stav legislativy vyhovující?
  Jak jsou připraveny samosprávy, SMO
  a bezpečnostní složky?

  Máme správně chráněná místa s vysokou
  koncentrací osob?

  Používáme při práci bezpečnostních složek moderní,
  informační a bezpečnostní technologie?

  Využíváme dostatečně kamerové, dopravní a jiné
  bezpečnostní systémy?

  Jakým realizovaným projektem se můžeme pochlubit?

Účastníci akce

 • Ministerstvo vnitra ČR, zástupci odboru bezpečnostní politiky a odboru prevence kriminality

 • Zástupci Centra pro boj s terorisem a hybridními hrozbami

 • Zástupci státní správy

 • PČR – zástupci policejního prezidia

 • Zástupci krajských PČR

 • Zástupci Kolegia ředitelů MP statutárních měst, ředitelé městských a obecních policií

 • Zástupci SMO a bezpečnostní komise při SMO

 • Zástupci cizinecké policie

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělili záštitu

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Město Brno

brig. gen. Mgr. Jan Švejdar

policejní prezident Policejní prezidium ČR

Policie ČR

Ing. Milan Kladníček, MBA

předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy, ředitel MP Zlín

Městská Policie Zlín

Partner

Mediální partneři

Pořadatel

Přejít nahoru